Knjiga vrhunskog afaziologa, profesora Univerziteta u Beogradu, predstavlja obuhvatnu studiju o osnovama teorije afaziologije, o biološkim osnovama humane komunikacije, o afazijama, aleksijama, agrafijama, akalkulijama, apraksijama i agnozijama. Knjiga profesora dr Mileta Vukovića pruža iscrpan pregled dijagnostičkih metoda, tretmana afazije, kao i pitanja restitucije jezičkih funkcija kod afazičkih bolesnika. Poseban deo ove knjige predstavlja niz testova za afazije. Knjiga sadrži i...

više informacija »