Provokativna istoriografska studija Nikole Moravčevića o banu i potonjem kralju Tvrtku I Kotromaniću, o njegovom burnom životu i državničkim poduhvatima, o iznenadnoj smrti i naglom opadanju njegove države posle toga, kao i o suprotstavljenim interpretacijama koje ga prate do današnjih dana. U balkanskoj pometnji u poznom srednjem veku, dok su se jedna carstva i države rušili, a dinastije i lokalni velikaši nestajali, postepeno se i uporno uspinjao ambiciozni i hrabri ban Tvrtko,...

više informacija »