Oana Hergenreter


Biblioteka:Čitanje Evrope

Žanr:Priče

Format:14x21

Broj strana:224

ISBN:978-86-523-0373-1

Povez:Tvrdi

Pogovor:Oana Hergenreter


Cena:1.320 din.

Cena za članove kluba čitalaca Arhipelag:924 din.


Priče vodećih rumunskih pripovedača, dobitnika najznačajnijih rumunskih književnih nagrada, od kojih su neki prevedeni na većinu evropskih jezika.
Reprezentativan presek najvažnijih tema, postupaka i autorskih ostvarenja u savremenoj rumunskoj pripoveci.
Najambicioznije predstavljanje savremene rumunske pripovetke u savremenoj srpskoj kulturi.
U Antologiji savremene rumunske priče nalaze se priče pisaca u rasponu od Mirče Kartareskua do Petre Barbua, od Radu Pavela do Razvana Petreskua, od Dana Lungua do Aleksa Točileskua, od Gabrijela Adamešteanua do Florina Lazareskua, od Radua Pavela do Andreja Rusea, od Lavinije Branište do Lučijana Dana Teodorovića, od Adele Grečeanu do Kalina Torsana, od Veronike Nikulesku do Dojne Rušti…

O autoru

Oana Hergenreter

Oana Hergenreter (Oana Hergenröther; 1987), rođena je u Novom Sadu u rumunskoj porodici poreklom iz Banata. Od 2014. radi na Univerzitetu u Gracu kao istraživač u oblasti književnosti. Aktivno se bavi prevođenjem s rumunskog i na rumunski, engleski i španski. Autorka je monografije o američkom piscu Polu Osteru (Lica priče. Intermedijalno pripovedanje Pola Ostera, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2019), napisane na osnovu doktorske disertacije odbranjene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Objavila je dvojezičnu – na srpskom i rumunskom – zbirku kratke proze (Stoun i tufnaste... više informacija »

Kritike

Tokom istraživanja, selekcije, prevođenja i razmišljanja o ovoj knjizi radni naslov teksta koji služi kao predgovor bio je: „Imena koja ne znamo da transkribujemo“; lična fascinacija velikom prazninom koja postoji između dve fizički, geografski – dakle, veoma konkretno, opipljivo – povezane kulture, srpske i rumunske. Rumunska i srpska kultura neguju kulturno pamćenje na vekovno prijateljstvo, savezništva, stabilne političke i diplomatske veze, od kojih su neki simbolično materijalizovani u velikim zajedničkim kapitalnim projektima poput Đerdapske hidroelektrane na Dunavu. U sferi kulture, takođe, iako možda ne uvek i sasvim osvešćene, sličnosti i platforme za razumevanje rumunske kulture i književnosti postoje, brojne su, a neke od njih ova antologija savremene rumunske kratke proze pokušava da identifikuje i istakne. U pričama većine autora koji su našli put u ovu antologiju čitalac će naići na poznate mu pojmove poput mleka u prahu ili redova za meso/hleb/ulje, ili slike bolnica ostavljenih na milost i nemilost vremenu i glodarima.

Oana Hergenreter

Za nastavak čitanja

Antologija savremene rumunske priče


Priče vodećih rumunskih pripovedača, dobitnika najznačajnijih rumunskih književnih nagrada, od kojih su neki prevedeni na većinu evropskih...
više informacija »