Irina Milutinović


Biblioteka:Kapital

Žanr:Politička teorija

Format:14x21

Broj strana:400

ISBN:978-86-523-0410-3

Povez:Tvrdi


Cena:1.958 din.

Cena za članove kluba čitalaca Arhipelag:1.370 din.


Veliko istraživanje o sudbini medija u savremenim hibridnim režimima i o potiskivanju medijskog pluralizma usled uspona kompetitivnog autoritarizma u savremenoj Evropi.
Šta kompetitivna autoritarnost duguje populizmu?
Da li su hibridni režimi zamislivi bez hibridnih medija?
Uspon kompetitivnog autoritarizma i pad medijskih sloboda: da li svedočimo trećem talasu autokratizacije?
Medijski pluralizam u hibridnom okruženju kompetitivnih autoritarizama od Mađarske, preko Srbije i Crne Gore, do Severne Makedonije, Albanije i Turske.
Dragoceno istraživanje i tumačenje o prirodi savremene politike i društva, medija i javnosti, upravljanja i kontrole.

O autoru

Irina Milutinović

Irina Milutinović je viša naučna saradnica Instituta za evropske studije u Beogradu i spoljna saradnica Evropskog univerzitetskog univerziteta u Firenci. Njena naučna i istraživačka interesovanja obuhvataju spektar pitanja iz oblasti medijskih studija, evropskih studija i studija demokratije. Doktorirala je komunikologiju i medijske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (2012), gde je odbranila i magistarsku tezu (2010). Osnovne diplomske studije je završila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti. Deceniju... više informacija »

Kritike

„Ova naučna monografija daje višestruki doprinos naučnoj literaturi. Prvo, studija daje pregled savremenih teorijskih rasprava o medijskom pluralizmu, kako u demokratijama tako i u mešovitim režimima. Drugo, izlažu se najnovije debate u literaturi o demokratizaciji i mešovitim režimima, kao i trendovi u razvoju političkih režima, naročito onih ispod praga demokratije, na osnovu uticajnih međunarodnih izveštaja o stanju demokratije u velikom broju država i samoupravnih teritorija. Treće, iznosi se pregled najnovijih rasprava u naučnoj literaturi o negativnom uticaju mešovitih režima na medijski pluralizam. Četvrto, studija analizira različite aspekte urušavanja medijskog pluralizma u odabranim državama Jugoistočne i Srednje Evrope u poslednjih nekoliko godina na osnovu obimnog empirijskog istraživanja u okviru velikog međunarodnog projekta o medijskom pluralizmu.“

profesor dr Nebojša Vladisavljević

„Komparativnim metodom i detaljnom analizom autorka daje ubedljive argumente kauzalnosti između narastanja autoritarizma i smanjenja slobode u javnoj sferi, kao važnom polju koje je uslov za jačanje građanstva i demokratske participacije. Ova knjiga će sigurno biti vredno štivo stručnjacima koji se bave analizom političkih procesa, razvojem političkog i medijskog sistema, studentima i ostalim zaintereovanim.“

profesor dr Rade Veljanovski

„Monografsko naučno delo dr Irine Milutinović predstavlja originalnu i temeljnu analizu odnosa između medijskog pluralizma i kompetitivnog autoritarizma u savremenoj Evropi. Autorka na jasan, temeljan i naučno valjan način pristupa zadatoj problematici, otklanja određene teorijske nedoumice i izvodi originalne zaključke. Razmatrana tema u predloženom monografskom delu je aktuelna i nedovoljno istražena u domaćoj naučnoj sferi. Delo je zasnovano na obimnoj, relevantnoj i aktuelnoj literaturi i preporučujem ga kao naučno vredan doprinos razumevanju kompleksnosti odnosa medijskog pluralizma i kompetitivnih autoritarnih političkih režima u savremenoj Evropi. Mišljenja sam da analitička sveobuhvatnost i naučna utemeljenost ovog monografskog dela u potpunosti opravdavaju njegovo objavljivanje te da će predstavljati značajan naučni doprinos u oblasti naučnog istraživanja.“

dr Dejana M. Vukasović

Za nastavak čitanja

Hibridni mediji i hibridni režimi


Veliko istraživanje o sudbini medija u savremenim hibridnim režimima i o potiskivanju medijskog pluralizma usled uspona kompetitivnog autoritarizma...
više informacija »