Ivana Dobrivojević Tomić


Biblioteka:Vreme i priča

Žanr:Istoriografija

Format:14x21

Broj strana:280

ISBN:978-86-523-0391-5

Povez:Tvrdi


Cena:1.562 din.

Cena za članove kluba čitalaca Arhipelag:1.093 din.


Provokativna i inovativna istoriografska studija o položaju žene i pitanjima seksualnosti i planiranja porodice u Jugoslaviji od njenog nastanka 1918. do njene propasti 1991. godine.
Preispitujući položaj žene i razvoj ženskih prava, autorka ispituje prirodu društva u Kraljevini Jugoslaviji i u socijalističkoj Jugoslaviji.
Posebnu pažnju autorka posvećuje nedovoljno istraženom pitanju razumevanja seksualnosti, kao i pitanju planiranja porodice. Društvene promene, pokazuje autorka, ne ogledaju se samo u promenama ideoloških paradigmi ili političkih poredaka, već i u promenama u privatnom i intimnom životu, u individualnim slobodama i pravima.
Kada seksualnost postaje javno pitnje u Jugoslaviji?
Kako se na abortus gledalo u Kraljevini Jugoslaviji i u socijalističkoj Jugoslaviji?
Kako se menjao odnos prema seksualnom vaspitanju tokom istorije Jugoslavije?
Kako je kontracepcija postala važno društveno i političko pitanje u obema Jugoslavijama?

O autoru

Ivana Dobrivojević Tomić (Beograd, 1975) je zaposlena u Institutu za savremenu istoriju u zvanju višeg naučnog saradnika. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za istoriju Jugoslavije. Na istoj katedri odbranila je magistarski rad Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929–1935, a zatim i doktorirala s temom Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945–1955. Bavi se istraživanjem državne represije u Kraljevini Jugoslaviji, industrijalizacijom socijalističke Jugoslavije, životnim standardom običnih ljudi, migracijama selo-grad,... više informacija »

Za nastavak čitanja

Između nebrige i neznanja: Žene, seksualnost i planiranje porodice u Jugoslaviji (1918–1991)


Provokativna i inovativna istoriografska studija o položaju žene i pitanjima seksualnosti i planiranja porodice u Jugoslaviji od njenog nastanka...
više informacija »