Slađana G. Sredojević


Biblioteka:Summa

Žanr:Ekonomija

Format:14x21 cm

Broj strana:198

ISBN:ISBN: 978-86-86933-85-0

Povez:Tvrdi


Cena:836 din.

Cena za članove kluba čitalaca Arhipelag:585 din.


Monografija Slađane G. Sredojević Javno-privatno partnerstvo (Public-Private Partnership – PPP) nastala je kao rezultat višegodišnjih naučnih istraživanja. Na temelju teorijskih modela i iskustava potvrđenih u praksi, autorka u ovoj monografiji podrobno definiše pojam javno-privatnog partnerstva, predstavlja njegovu istoriju i usredsređuje se na savremenu primenu ovog modela.
Poseban značaj ovoj monografiji daje niz detaljnih studija slučaja, od kojih se većina odnosi na primenu modela javno-privatnog partnerstva u zemljama Istočne Evrope.
Suočavajući teorijski model sa iskustvima praktične primene, kako na Zapadu, tako i u zemljama u tranziciji, dr Slađana G. Sredojević je napisala metodološki i istraživački utemeljenu knjigu koja je od velikog značaja ne samo za našu ekonomsku zajednicu već i za širu javnost, pogotovu za lokalne samouprave kojima će znanja i iskustva predočena u ovoj knjizi biti dragocena.
Ova monografija se odnosi na koncept javno-privatnog partnerstva uopšte, u zemljama Evropske unije, kao i na tendencije i mogućnosti u primeni ovog koncepta u finansiranju infrastrukture u zemljama Jugoistočne Evrope. U njoj su detaljno opisani najvažniji elementi koncepta, njegova evolucija u finansiranju infrastrukture i naročito bitni elementi ovog koncepta u zemljama Evropske unije.
Monografija je podeljena u pet glava. Dok se prve tri glave monografije odnose na koncept javno-privatnog partnerstva u istorijskom, teorijskom i opštem pristupu, drugi deo monografije (koji čine četvrta i peta glava) prikazuje ovaj koncept u detaljima i brojnim studijama slučaja, tj. sa aspekta njegove primene.

O autoru

Slađana Sredojević (1974) diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1999). Magistarsku tezu pod naslovom Uloga Evropske investicione banke u razvoju Srbije odbranila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2006). Na istom fakultetu je februara 2010. godine odbranila doktorsku tezu pod naslovom Javno-privatno partnerstvo u finansiranju infrastrukture u zemljama Balkana. Oblasti istraživanja i interesovanja Slađane Sredojević: međunarodna ekonomija, međunarodno bankarstvo, savremeni privredni sistemi, dugoročno finansiranje, finansiranje razvoja,... više informacija »

Za nastavak čitanja

Javno-privatno partnerstvo


Monografija Slađane G. Sredojević Javno-privatno partnerstvo (Public-Private Partnership – PPP) nastala je kao rezultat višegodišnjih naučnih...
više informacija »