Ljubodrag Dimić


Biblioteka:Vreme i priča

Žanr:Istoriografija

Format:14x21

Broj strana:716

ISBN:978-86-86933-90-4

Povez:Tvrdi


Cena:2.700 din.

Cena za članove kluba čitalaca Arhipelag:1.890 din


Napukli monolit na preko 700 strana donosi nekoliko stotina dokumenata pohranjenih u fondovima i posebnim zbirkama srpskih, ruskih, engleskih i američkih arhiva, kao i građu objavljenu u višetomnim kolekcijama izvora štampanih na više evropskih jezika.
Veliki broj dokumenata koji se objavljuju u ovoj knjizi prvi put su dostupni našoj javnosti i posebno su prevedeni za potrebe ove knjige.
Mnogi od ovih dokumenata dolaze iz nedavno otvorenih arhiva najviših državnih institucija nekoliko zemalja.
Napukli monolit je kapitalno važna tematska zbirka autentičnih dokumenata koji bacaju novo svetlo na dramatične istorijske, političke i društvene događaje i promene koji su presudno oblikovali istorijsku i egzistencijalnu stvarnost Jugoslavije, Balkana i Evrope u drugoj polovini XX veka.
Knjiga koja je nastala kao plod dugogodišnjih istraživanja dvojice istoričara posvećenih najvažnijim pitanjima srpske, jugoslovenske i evropske istorije druge polovine XX veka.
Obimna uvodna studija u kojoj Ljubodrag Dimić i Aleksandar Životić uverljivo oslikavaju istorijski, politički i društveni kontekst iz koga potiču dokumenti predstavljeni u knjizi Napukli monolit.

O autoru

Ljubodrag Dimić (Beograd, 1956), istoričar. Studirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao 1980. Magistarske studije okončao je 1985. godine odbranivši magistarski rad “Agitprop faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952”. Naučni stepen doktora istorijskih nauka stekao je na istom fakultetu 1993. disertacijom “Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941”. Od 1981. do 1985. godine Ljubodrag Dimić je radio kao asistent pripravnik u Institutu za istoriju radničkog pokreta Srbije (danas Institut za noviju istoriju Srbije). Za asistenta na... više informacija »

Za nastavak čitanja

Napukli monolit


Napukli monolit na preko 700 strana donosi nekoliko stotina dokumenata pohranjenih u fondovima i posebnim zbirkama srpskih, ruskih, engleskih i...
više informacija »

Jugoslavija i Hladni rat


Kapitalno važna istoriografska studija Ljubodraga Dimića o spoljnoj politici Jugoslavije tokom velikih kriza Hladnog rata od 1944. do 1974....
više informacija »