Neven Cvetićanin


Biblioteka:Presek

Žanr:Politička teorija

Format:14x20

Broj strana:184

ISBN:978-86-523-0268-0

Povez:Broš


Cena:880 din.

Cena za članove kluba čitalaca Arhipelag:616 din.


Nastala kao plod autorovih istraživanja uzroka koji srpsko društvo u modernoj istoriji čine nestabilnim, knjiga Slepe ulice istorije. Elita, (dis)kontinuitet i legitimitet u svom središtu ima pitanja (dis)kontinuiteta i legitimiteta, ali se na njima ne zaustavlja već ispituje moguće i nužne korake koje je neophodno da učine srpske elite kako bi društvo iz konfliktnog i distorzičnog stanja (dis)kontinuiteta bilo prevedeno u stanje smirujućeg, delatnog i beskonfliktnog legitimiteta.
Cvetićaninova knjiga ima najpre teorijsku eksplikaciju odnosa kontinuiteta i legitimiteta, potom raspravu o ulozi elita u oblikovanju društvene i političke stvarnosti, razmatranje problema odnosa kontinuiteta i legitimiteta u istorijskoj perspektivi koja seže od Prvog srpskog ustanka do naših dana, analizu slučaja Velike Britanije i uslova istorijskog procesa konstituisanja britanske elite, da bi, u finalu knjige, na tom temelju, od istorijskog i teorijskog aspekta knjige autor prešao na praktični apsekt dajući konkretne predloge kako da srpsko društvo iz „začaranog istorijskog kruga“, ispunjenog prevratima, sukobima i drugim istorijskim traumama, pronađe „institucionalni izlaz“. Taj izlaz Cvetićanin prepoznaje u nužnosti da srpske elite oblikuju drugačiji institucionalni i konceptualni okvir koji bi vodio do ravnoteže, društvenog smirivanja i neophodnog legitimiteta. Kao institucionalni okvir za oblikovanje legitimiteta u srpskom društvu Cvetićanin, polazeći i od iskustva svojih ranijih knjiga, pre svega, Političke mehanike i veštine državništva i Državništva modernog doba, predlaže model francuske Pete republike.
– Srpsko društvo u prvim decenijama 21. veka odaje utisak nedovršenog i nestabilnog društva koje tumara kroz lavirinte istorije često završavajući u njihovim slepim ulicama. Posvađano iznutra, podeljeno prema spolja, izloženo i iznutra i spolja „ratu svih protiv sviju“, bez bazičnog poverenja između različitih delova društva, srpsko društvo ima sve razloge da brine za svoj dugoročni opstanak – kaže Neven Cvetićanin u knjizi Slepe ulice istorije.
Knjiga Nevena Cvetićanina je razložna i provokativna rasprava, poziv na dijalog kao neophodan uslov prepoznavanja, razumevanja i uspostavljanja legitimiteta kao načina da se iz slepih ulica istorije pređe u prohodne istorijske tokove.

O autoru

Neven Cvetićanin (1974) diplomirao je (1999) i magistrirao (2003) na Grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temama iz nemačke klasične i nemačke savremene filozofije. Doktorsku disertaciju je odbranio (2007) na Katedri za političku sociologiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu sa temom iz istorije političkih koncepata. Boravio je na postdoktorskim studijama (2009/2010) na Univerzitetu u Stirlingu u Škotskoj, u Velikoj Britaniji, gde se usavršavao iz oblasti novije evropske istorije i istorije političkih ideja. Autor je dve naučne monografije (Evropska desnica... više informacija »

Za nastavak čitanja

Državništvo modernog doba


U knjizi Državništvo modernog doba Neven Cvetićanin, na temelju plodnih teorijskih istraživanja, predstavlja upečatljive primere državništva...
više informacija »

Politička mehanika i veština državništva


Utemeljena, odlično pisana i provokativna teorijska studija o principima političke mehanike i o veštini državništva u raznim vremenima kako na...
više informacija »