Sebastijan Кonrad


Biblioteka:Vreme i priča

Žanr:Istoriografija

Format:14x21

Broj strana:224

ISBN:978-86-523-0358-8

Povez:Tvrdi

Pogovor:Miloš Vojinović


Cena:1.595 din.

Cena za članove kluba čitalaca Arhipelag:1.117 din.


Naučni bestseler.
Knjiga Sebastijana Konrada, poznatog nemačkog istoričara i profesora istorije na Univerzitetu u Berlinu, pruža odgovor na pitanje šta je globalna istorija i na koji način se pojedinačni istorijski tokovi uklapaju u okvire i tokove globalne istorije. Globalna istorija nije ni istorija globalizacije, ni istorija cele planete.
Konrad na zanimljiv način pokazuje kako je, na jednoj strani, moguće pitanja nacionalne istorije sagledati iz globalne perspektive i kako je, na drugoj strani, globalna pitanja moguće sagledati iz ugla nacionalne istorije.
Konrad prikazuje zašto nam je potrebna globalna istorija, ali i koji su njeni izazovi i ograničenja.
Od kratke istorije globalnog razmišljanja, preko globalne istorije kao posebnog pristupa i uloge koncepata globalne istoriuje u stvaranju celovite slike sveta, do pitanja kome je namenjena globalna istorija i da li postoji politika globalne istorije.
Podsticajna, zanimljiva i provokativna knjiga vrhunskog savremenog istoričara.

O autoru

Sebastijan Кonrad (1966), nemački istoričar i profesor istorije na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, gde je šef Кatedre za modernu istoriju, jedan od profesora i inicijatora master programa Globalna istorija, a u saradnji sa Humbolt univerzitetom u Berlinu i programa doktorskih studija Globalna intelektualna istorija. Кonrad je jedan od direktora Foruma za transregionalne studije u Berlinu, član uredništva časopisa Past&Present i Geschichte und Gesellschaft. Zajedno sa Andreasom Ekertom i Margit Pernau, urednik je serije knjiga Globalgeschichte Campus publishers). Naučna... više informacija »

Kritike

„Najveća vrednost ove knjige leži u tome što je Кonrad pedantni samokritičar. U predstavljanju globalne istorije, njenih principa i metodologije, on neće propustiti da navede i opasnosti i mane pojedinih aspekata novih pristupa. On tako ukazuje na to da globalna istorija nosi i opasnost fetišizacije razmene, tj. da otkrivanje transfera i kontakata postaje samo sebi cilj. Кonrad ističe i da kao što nacionalizam ume da zloupotrebi nacionalnu istoriju, tako i globalizacija može da iskoristi globalnu istoriju. Međutim, Кonrad ne ostaje na nivou apstraktnog, njegove misli nisu skrivene i čitalac nikada nije u dilemi šta autor misli. (...) Кonrad neće propustiti da primeti i ‘nejednaku institucionalnu geografiju globalne istorije’. (...) Nisu sve naučne zajednice jednako u stanju da svojim pregaocima ponude sredstva da se u takve poduhvate upuste. Upravo je ovo pravo mesto da se zapitamo: u čemu je potencijalni značaj globalne istorije za srpsku istoriografiju? (...) Кonradova knjiga je značajna za srpsku naučnu zajednicu iz dva razloga. Кonrad daje putokaze za promišljanje ‘starih’ i poznatih tema iz srpske istorije na nove načine, ali i za otvaranje novih istraživačkih polja. Кonrad tu može biti višestruko od koristi.“

Miloš Vojinović

Za nastavak čitanja

Šta je globalna istorija?


Naučni bestseler. Knjiga Sebastijana Konrada, poznatog nemačkog istoričara i profesora istorije na Univerzitetu u Berlinu, pruža odgovor na...
više informacija »