Katalog
Arhipelag Katalog 2022:
https://issuu.com/arhipelag/docs/arhipelag_katalog_2019_46d30bb9fe01f8

Knjižare

Knjige u izdanju Arhipelaga mogu se pronaći u svim boljim knjižarama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Knjige u izdanju Arhipelaga mogu se pronaći i u sledećim knjižarama:

Klub čitalaca

Članovi Kluba čitalaca Arhipelag tokom cele godine mogu kupovati knjige Izdavačke kuće Arhipelag po sajamskim cenama, uz mogućnost dodatnih popusta u specijalnim akcijama ili na osnovu broja kupljenih knjiga u proteklom periodu.

Informacije o Kluba čitalaca Arhipelag možete dobiti na:

  • telefone: 011 33 44 536, 011 33 44 427, 063 16 43 609
  • e-mail: klub@arhipelag.rs
  • detaljne informacije o Klubu čitalaca Arhipelag, uslovima kupovine, modelima saradnje i politici privatnosti nalaze se na našem sajtu: www.arhipelag.rs/klub-citalaca/

Poručivanje knjiga iz inostranstva

Knjige u izdanju Izdavačke kuće Arhipelag mogu se poručivati iz inostranstva:

Knjige mogu poručivati kako čitaoci, tako i knjižare, distributeri, biblioteke i druge institucije iz inostranstva.
Izdavačka kuća Arhipelag preuzima obavezu isporuke poručenih knjiga bibliotekama i drugim institucijama u roku ne dužem od 7 (sedam) dana, osim u posebnim okolnostima kada to nalažu razumni razlozi.
Izdavačka kuća Arhipelag garantuje da će za prodaju knjiga za porudžbine iz inostranstva biti primenjivane cene knjiga prikazane na ovom sajtu i pretvorene u EUR, USD ili u neku drugu valutu prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan porudžbine knjige.
Izdavačka kuća Arhipelag sarađuje sa svim relevantnim knjižarama, distributerima i elektronskim knjižarama na području Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.

Biblioteke i druge institucije

Biblioteke, gimnazije, osnovne i srednje škole, fakulteti, instituti, privatne i javne institucije imaju posebne povoljnosti pri kupovini knjiga Izdavačke kuće Arhipelag.
Izdavačka kuća Arhipelag obaveštava svoje poslovne partnere o novim izdanjima i aktivnostima, kao i o ukupnoj ponudi knjiga o svom izdanju, uključujući i informacije o posebnim pogodnostima u kupovini i akcijskim popustima za biblioteke i druge institucije.
Izdavačka kuća Arhipelag preuzima obavezu isporuke poručenih knjiga bibliotekama i drugim institucijama u roku ne dužem od 3 (tri) dana, osim u posebnim okolnostima kada to nalažu razumni razlozi.
Izdavačka kuća Arhipelag garantuje pravovremenost i tačnost isporuke, profesionalnost u komunikaciji i kvalitet isporuke, uključujući i pravo poslovnog partnera na reklamaciju i zamenu poručenih knjiga u slučajevima i u rokovima predviđenim zakonima i dobrim poslovnim običajima.
Izdavačka kuća Arhipelag sve informacije u kojoj do kojih dođe u toku saradnje sa bilo kojim poslovnim partnerom smatra poslovnom tajnom i garantuje za njeno poštovanje, osim u slučajevima predviđenim zakonima Republike Srbije i međunarodnim zakonima.

Kontakti

Informacije o saradnji sa bibliotekama i knjižarama, gimnazijama, osnovnim i srednjim školama, fakultetima i institutima, privatnim i javnim institucijama možete dobiti na: