Branko Milanović – Kolumna

Stvarna opasnost od pandemije je društveni kolaps

Branko Milanović

Glavni (možda čak i jedini) cilj ekonomske politike danas trebalo bi da bude sprečavanje socijalnog sloma. Svet bi mogao da bude svedok suštinskih promena u samoj prirodi globalne ekonomije. više informacija »

Branko Milanović – Kolumna

Habermas i makroi: svet dana i svet noći

Branko Milanović

Đinđićev prijatelj iz gimnazije i s fakulteta Dragan Lakićević upravo je napisao izvrsne memoare o ovom prijateljstvu, Portret političara u mladosti. više informacija »

Dva lica globalizacije

Iscrpna ekonomska analiza, zasnovana na višegodišnjim istraživanjima, uzroka zbog kojih aktuelna globalizacija ima dva lica. Pomno preispitivanje svetlih i tamnih principa globalizacije, pri čemu se o globalizaciji govori kako na primeru uobičajenih ekonomskih kategorija, tako i na primeru fudbala, slobode kretanja ili korumpiranih država, odvodi autora prema istraživačkom i analitičkom izazovu prvog reda – prema pitanju: zašto je globalizacija u nevolji. Proučavajući različite,...

više informacija »

Branko Milanović