Preminuo Dragi Mihajlovski

Beograd, 22. februara 2022. – Poznati makedonski pisac, prevodilac i univerzitetski profesor Dragi Mihajlovski preminuo je juče u Skoplju, posle duže bolesti. Rođen u Bitolju 1951. godine, Mihajlovski je diplomirao i doktorirao englesku književnost na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ u Skoplju, gde je predavao na Katedri za engleski jezik i književnost. Bio je član Makedonskog PEN centra. Mihajlovski je pisao romane, pripovetke i eseje. Najvažniji romani: Prorok ove...

više informacija »

Dijakova smrt

U romanu Dijakova smrt Dragi Mihajlovski čitaoca uvodi u vreme ranog prodora Osmanlija na Balkan, apokaliptično doba između maričke i kosovske bitke. Okosnicu romana čini tursko osvajanje Bitolja krajem XIV veka. Odlučujući se za pojedinca u vrtlogu istorije, Mihajlovski istoričnost romana gradi više kao interes za sadašnjicu nego u romantičnom ili istoriografskom interesu za prošlost i načine njene evokacije. Stoga je ovaj roman svojevrsna rasprava o dilemama pred pitanjima rata,...

više informacija »

Dragi Mihajlovski