Ne može se to

Edgar Albert Gest

Hiljade će reći ne može se to, Hiljade će propast da proreknu, Hiljade njih će opisati zlo. više informacija »