Knjiga Bojana Dimitrijevića i Ilije Kukobata u izdanju Arhipelaga: Aeroput

Beograd, 13. marta 2024. – Knjiga istoričara Bojana Dimitrijevića i Ilije Kukobata Aeroput objavljena je nedavno u zajedničkom izdanju Arhipelaga i Instituta za savremenu istoriju iz Beograda u ediciji Vreme i priča. Knjiga Aeroput je nepoznata i zanimljiva istorija društva za vazdušni saobraćaj koje je postojalo od 1927. do 1948. godine. Nastao u Kraljevini Jugoslaviji, Aeroput deluje i u prvim godinama socijalističke Jugoslavije. Jugoslovensko Društvo za vazdušni saobraćaj...

više informacija »

Aeroput. Društvo za vazdušni saobraćaj 1927-1948.

Nepoznata i zanimljiva istorija društva za vazdušni saobraćaj koje je postojalo od 1927. do 1948. godine. Nastao u Kraljevini Jugoslaviji, Aeroput deluje i u prvim godinama socijalističke Jugoslavije. Jugoslovensko Društvo za vazdušni saobraćaj Aeroput tipičan je izdanak opšteg razvoja vazduhoplovstva između dva svetska rata, kako u domenu ideje, ljudi i aviona koji su ga činili, tako i u domenu unutrašnje i spoljne politike Kraljevine Jugoslavije. Aeroput je formalno postojao dve...

više informacija »

Ilija Kukobat