Knjiga eseja Jagoša Đuretića u izdanju Arhipelaga: Na bespuću nezadrživog napretka

Beograd, 25. novembra 2021. – Knjiga eseja Jagoša Đuretića Na bespuću nezadrživog napretka upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga. Dve su ključne teme u Đuretićevoj knjizi eseja Na bespuću nezadrživog napretka. Jedno je ekonomski, politički i globalni uspon Kine kao jedan od najuticajnijih činilaca u uzburkanoj slici savremenog sveta. Duboka kriza koja potresa savremeni svet, na pozadini ideološkog nasleđa XX veka, izazov je za Đurtića da progovori o razmerama i sadržajima...

više informacija »

Na bespuću nezadrživog napretka

Dve su ključne teme u knjizi eseja Jagoša Đuretića Na bespuću nezadrživog napretka. Jedno je ekonomski, politički i globalni uspon Kine kao jedan od najuticajnijih činilaca u uzburkanoj slici savremenog sveta. Duboka kriza koja potresa savremeni svet, na pozadini ideološkog nasleđa XX veka, izazov je za Đuretića da progovori o razmerama i sadržajima te krize, ali i o mogućnostima njenog prevazilaženja. Drugo je pitanje kulture u savremenom svetu. Ispitujući savremenu...

više informacija »

Jagoš Đuretić