Kišova sažeta poetika sažimanja

Beograd, 10. avgusta 2023. – Nova knjiga Jovana Delića Sažeta poetika sažimanja je istraživačka studija o tendencijama i dominantama u prozi Danila Kiša. Delićeva knjiga sažeto i pregledno govori o najvažnijim poetičkim pitanjima i temama u književnosti Danila Kiša. Tragajući za poetikom Danila Kiša, Jovan Delić je napisao studiju o tendencijama i dominantama u Kišovoj prozi. Ispitujući celokupan književni opus Danila Kiša, od Mansarde i Psalma 44, preko „porodičnog...

više informacija »

Sažeta poetika sažimanja: Ka poetici Danila Kiša

Tendencije i dominante u prozi Danila Kiša. Knjiga o najvažnijim poetičkim pitanjima i temama u književnosti Danila Kiša. Tragajući za poetikom Danila Kiša, Jovan Delić je napisao studiju o tendencijama i dominantama u Kišovoj prozi. Ispitujući celokupan književni opus Danila Kiša, od Mansarde i Psalma 44, preko „porodičnog ciklusa“, do Grobnice za Borisa Davidoviča, Enciklopedije mrtvih i Laute i ožiljaka, uključujući i Kišove poetičke spise, razgovore i poeziju, Jovan...

više informacija »

Jovan Delić