Razgovor o knjizi drama Katarine Roringer Vešović „Gladijatorske igre“ u NBS

Beograd, 8. februara 2023. – Knjiga drama Gladijatorske igre Katarine Roringer Vešović, koju je nedavno objavio Arhipelag, biće predstavljena 9. februara s početkom u 19 sati u Atrijumu Narodne biblioteke Srbije. Na promociji knjige će govoriti Dragan Velikić, Olivera Žižović, Aleksandar Milosavljević, Gojko Božović i autorka, uz moderiranje Milene Đorđijević. Drame Preventivni udar, Gladijatorske igre i Pretpostavka o krivici čine svojevrsnu trilogiju o duhovnoj i moralnoj...

više informacija »

Katarina Roringer Vešović – Esej

Pledoaje za umetnika u dramskom piscu u 14 tačaka

Katarina Roringer Vešović

Suženi vidik i moralni rigorizam su za pisca fatalni. više informacija »

Gladijatorske igre / Gladiatorenspiele

Dvojezično, srpsko-nemačko izdanje knjige drama Katarine Roringer Vešović. Drame „Preventivni udar“, „Gladijatorske igre“ i „Pretpostavka o krivici“ čine svojevrsnu trilogiju o duhovnoj i moralnoj krizi savremenog društva. Dve drame odigravaju se u Beču, a jedna u Virdžiniji. Lokalno je, međutim, ujedno i globalno. Komadi tematizuju međunarodne pojave kao što su prisluškivanje, špijunaža, prodaja državne imovine privatnom kapitalu, korupcija, netrpeljivost prema...

više informacija »

Razgovor o knjizi Katarine Roringer Vešović „Zemaljsko i sveto u ljubavi“

Beograd, 20. februara 2018. – Knjiga Katarine Roringer Vešović Zemaljsko i sveto u ljubavi upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u ediciji Znakovi. Knjiga Zemaljsko i sveto u ljubavi govori o umeću ljubavi i o umeću stvaranja. Prateći misaone i stvaralačke preokupacije Dragana Stojanovića, ova studija stavlja u središte istraživanja večno pitanje šta je ljudska sreća i kako se ona postiže. Knjiga se bavi etičkim problemom kako treba živeti da bi se čovek osećao...

više informacija »

Zemaljsko i sveto u ljubavi

Knjiga Zemaljsko i sveto u ljubavi govori o umeću ljubavi i o umeću stvaranja. Prateći misaone i stvaralačke preokupacije Dragana Stojanovića, ova studija stavlja u središte istraživanja večno pitanje šta je ljudska sreća i kako se ona postiže. Knjiga se bavi etičkim problemom kako treba živeti da bi se čovek osećao egzistencijalno ispunjen, i kakvu ulogu u tome igraju lepota, ljubav i umetnost. To je knjiga o čoveku u naporu ka sebi, koji traži smisaona uporišta u savremenom...

više informacija »

Katarina Roringer Vešović