Naučni bestseler. Knjiga Sebastijana Konrada, poznatog nemačkog istoričara i profesora istorije na Univerzitetu u Berlinu, pruža odgovor na pitanje šta je globalna istorija i na koji način se pojedinačni istorijski tokovi uklapaju u okvire i tokove globalne istorije. Globalna istorija nije ni istorija globalizacije, ni istorija cele planete. Konrad na zanimljiv način pokazuje kako je, na jednoj strani, moguće pitanja nacionalne istorije sagledati iz globalne perspektive i kako je, na...

više informacija »