Sebastijan Konrad – Esej

Svetska istorija nakon 1945.

Sebastijan Konrad

Trenutne pretpostavke o procesu globalizacije ne bi trebalo smatrati večnim. Današnja globalna istorija se razlikuje od svojih preteča. više informacija »

Knjiga Sebastijana Konrada u izdanju Arhipelaga: Šta je globalna istorija?

Beograd, 12. aprila 2022. – Knjiga Sebastijana Konrada Šta je globalna istorija? nedavno je objavljena u izdanju Arhipelaga u istoriografskoj ediciji Vreme i priča u prevodu Bojane Gajski i Dragane Miljević. Konradova knjiga je naučni bestseler objavljen na mnogim jezicima i jedna od najuticajnijih knjiga o pitanjima savremene istoriografije. Knjiga Šta je globalna istorija? pruža odgovor na pitanje šta je globalna istorija i na koji način se pojedinačni istorijski tokovi uklapaju u...

više informacija »