Set Mikelson – Dve pesme

Narušeni rondo

Set Mikelson

Gde pevati kad ti je dom tvoja benzinom natopljena koža? više informacija »

Knjiga američkog pesnika Seta Mikelsona u izdanju Arhipelaga: Plivanje kroz vatru

Beograd, 24. novembra 2020. – Knjiga američkog pesnika Seta Mikelsona Plivanje kroz vatru u prevodu Vide Ognjenvoić upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u ediciji Element. Ovo je prvi prevod pesama Seta Mikelsona na srpski jezik. Nasilje je osnovna reč i osnovna situacija u pesmama Seta Mikelsona. Retorika nesmirene, kritički i humanistički izoštrene rekonstrukcije iznutra osvetljava hladni i mračni, prazni i nasilni svet u kome se smenjuju „hladne večere“ s nemuštim...

više informacija »

Plivanje kroz vatru

Izabrane pesme poznatog američkog pesnika. Nasilje je osnovna reč i osnovna situacija u pesmama Seta Mikelsona. To nasilje nije od juče i nije tek danas vidljivo, već se neprestano preobražava i dobija nove forme u novim egzistencijalnim okolnostima. To nasilje nije uvek otvoreno, pa čak ni brutalno u svojim ospoljavanjima, već se vrlo često prikriva, tinja spremno na javnu demonstraciju, radi svoj posao navikavajući sopstvenu žrtvu da je nasilje prirodno stanje. Pokazujući nam...

više informacija »

Set Mikelson