Izabrane i nove pesme jedne od vodećih savremenih srpskih pesnikinja. Promišljen izbor koji pruža uvid u celinu jednog opusa. Povezujući lirsku i narativnu dimenziju, pesme Snežane Minić pažljivo ispituju prostore svakodnevice i prostore unutrašnje egzistencije modernog čoveka.

više informacija »