Svetoslav Nahum – Proza

Prijatelj Masterson

Svetoslav Nahum

Nikad nisam poricao život. I neću to činiti. Ali moj život, tvoj, Mastersone, ili život svakog čoveka pojedinačno – samo to me dotiče. više informacija »

Svetoslav Nahum i roman Raptus u Arhipelagu: Da li virusi mogu uništiti svet?

Beograd, 27. maja 2020. – Najpoznatiji roman bugarskog pisca Svetoslava Nahuma Raptus objavljen je u izdanju Arhipelaga u ediciji 100 slovenskih romana u prevodu Elizabete Georgiev. Raptus je prvi bugarski roman koji se objavljuje u prestižnoj međunarodnoj ediciji 100 slovenskih romana. Roman Svetoslava Nahuma je intrigantna povest o budućnosti koja je već počela. Smešten u buduće vreme i oblikovan kao negativna utopija, Raptus pripoveda o otuđenim i sukobljenim moćima koje ne biraju...

više informacija »

Raptus

Svet budućnosti se u Raptusu opisuje kao kidnapovan od strane bande ludih umova koji su izgubili vezu sa stvarnošću, razjarenih, pohlepnih, beskrupuloznih, arogantnih, okrutnih i ciničnih vampira koji piju normalnu ljudsku energiju. Raptus je postao društvena dominanta, on predstavlja prehrambeni lanac ideja, religija, dogmi, naučnih, političkih, religijskih i okultnih platformi. Raptus nije tek masovno ludilo, on je kreirani društveni sistem u kome žive ljudi budućnosti zaraženi...

više informacija »

Svetoslav Nahum