Beograd, 12. septembra 2016. – Međunarodna edicija 100 slovenskih romana, čiji je srpski izdavač Arhipelag, predstavljena je proteklih dana na nekoliko književnih događaja u Moskvi.
Na 29. Međunarodnom moskovskom sajmu knjiga ediciju 100 slovenskih romana na nacionalnom štandu Srbije predstavio je Gojko Božović, glavni urednik ovog međunarodnog projekta.
– Edicija 100 slovenskih romana je najveći međunarodni projekat u koji je trenutno uključena neka od slovenskih književnosti. Započeta pre deset godina, ova edicija je, zahvaljujući radu nacionalnih izdavača i nacionalnih žirija kritike, kao i Foruma slovenskih kultura, oblikovana kao antologijski i reprezentativni presek romana pisanih i objavljenih na nekom od slovenskih jezika posle pada Berlinskog zida. Tri su razloga zbog kojih je ova edicija osnovana. Najpre zbog toga da se poveća književna i kulturna razmena među slovenskim kulturama i književnostima. Potom da se stvori nova generacija prevodilaca sa slovenskih jezika. I nipošto ne na poslednjem mestu: da se u zajedničkom nastupu naglasi vrednost savremenog slovenskog romana i podstakne njegovo prevođenje na druge jezike. Strani izdavači su u međuvremenu prepoznali antologijski karakter i književni značaj romana zastupljenih u ediciji 100 slovenskih romana, zbog čega knjige iz ove edicije već izlaze na engleskom, španskom i portugalskom jeziku.
Božović je o ediciji govorio i u okviru zvaničnog programa 29. Međunarodnog moskovskog sajma knjiga, na predstavljanju Izdavačkog centra Rudomino koje je ruski izdavač ove edicije. Tokom boravka u Moskvi Božović je imao nekoliko sastanaka sa urednicima Rudomino o saradnji i daljem radu na ediciji 100 slovenskih romana, kao i o objavljivanju knjiga srpskih pisaca u izdanju ovog ruskog izdavača.
Posebnu promociju edicija 100 slovenskih romana doživela je u okviru programa 4. Međunarodnog kongresa prevodilaca ruske književnosti. Pokrenut 2010. godine, ovaj kongres se održava bijenalno u Moskvi, a ove godine okupio je preko 320 prevodilaca, pisaca, urednika i izdavača iz celog sveta. Gojko Božović je na Kongresu prevodilaca ruske književnosti predstavio izdanja Arhipelaga iz oblasti ruske književnosti. Božović je imao posebno izlaganje o ediciji 100 slovenskih romana u okviru sekcije „Pisac i prevodilac: saveznici ili neprijatelji“ u kome je predstavio dosadašnji rad Foruma slovenskih kultura, izdanja edicije 100 slovenskih romana i govorio o ključlnim temastkim i poetičkim aspektima romana zasgtupljenih u ovom antologijskom izboru.
– Edicija 100 slovenskih romana predstavlja obilje raznovrsnih poetičkih, tematskih, idejnih i generacijskih glasova, od kojih svaki ima svoju autorsku boju i prepoznatljivost. Ali se unutar edicije kao celine mogu prepoznati nekolike tačke tematske saglasnosti. Tri takve tačke saglasnosti su najuočljivije. Jedno je pitanje utopije kao iskustva kroz koja su slovenska društva prošla kroz drugu polovinu XX veka, ali i kao jednog od izraza moguće budućnosti. Drugo je pitanje istorije kao velike teme koja zaokuplja veliki broj romana u ediciji. Treće je pitanje tranzicije kao velikog istorijskog, društvenog, političkog i kulturnog izazova pred kojim su se našle sve slovenske zemlje u proteklih četvrt veka – naglasio je Gojko Božović.
O ediciji 100 slovenskih romana na 4. Međunarodnom kongresu prevodilaca ruske književnosti govorili su i Žarko Milenić, prevodilac iz Bosne i Hercegovine, i Olga Panikina, prevodilica iz Makedonije.
Na ruskom jeziku u ediciji 100 slovenskih romana upravo je objavljen roman Gorana Petrovića Setničarnica „Kod srećne ruke“, a do kraja godine biće objavljeni roman Lasla Blaškovića Madonin nakit i Svetlane Velmar-Janković Lagum.