Beograd, 5. maja 2015. – Posle razmatranja radova koji su prispeli na konkurs Centra za liberalno-demokratske studije i Izdavačke kuće Arhipelag, žiri je doneo odluku da Nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana za 2015. godinu dodeli Aleksandru Rakonjcu iz Beograda za rad pod nazivom „Počeci komandno-planske privrede u FNRJ 1946. godine“.
Nagrada za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana biće uručena Aleksandru Rakonjcu na svečanosti koja će se održati 12. juna ove godine u Beogradu. Nagrada se sastoji iz povelje i novčanog iznosa od 2.000 evra.
Objavljivanje nagrađenog rada u obliku knjige zavisiće od revizije koja zadovoljava standardne uslove edicije Summa Izdavačke kuće Arhipelag.
Žiri je radio u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag), Boško Mijatović (predsednik Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu) i Branko Milanović (ekonomista u Istraživačkom odeljenju Svetske banke u Vašingtonu).
Žiri je sa zadovoljstvom konstatovao da je na konkurs stigao značajan broj radova, što pokazuje da se uvećava interesovanje za ekonomsku istoriju Balkana.
Godišnju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana osnovali su Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag u avgustu 2013. godine. Nagrada je zamišljena kao podsticaj novoj generaciji istraživača u oblasti ekonomske istorije Balkana, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka. Nagrada se odnosi na diplomske, master i magistarske radove ili doktorske disertacije odbranjene, ili u procesu odbrane, u toku poslednjih 5 godina na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i na neobjavljene monografije autora iz pomenutih zemalja.
Prvi dobitnik Nagrade za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana bila je Jelena Rafailović iz Beograda 2014. godine.