Beograd, 17. juna 2016. – Pesnikinja Ana Ristović učestvovala je na 17. Pesničkom festivalu u Berlinu (Poesiefestival Berlin) koji je, u organizaciji Literaturwerkstatt, održan 7. i 8. juna.
Ana Ristović je nastupila u okviru programa Balcan Balcony na kojem su učestvovali i pesnici Kapka Kasabova (Bugarska), Damir Šodan (Hrvatska), Lindita Arapi (Albanija), Nikola Madžirov (Makedonija), Teodosis Ciotis (Grčka) i Aleš Šteger (Slovenija).
Čitanje poezije i okrugli sto na kojem su pesnici razgovarali o Balkanu kao prostoru ukrštanja i preplitanja različitosti i sličnosti održani su u berlinskoj Akademiji umetnosti, jednoj od najstarijih kulturnih institucija u Evropi, u prisustvu brojne publike i novinara.