Beograd, 23. februara 2022. – Ja sam pisao roman o svom rodnom kraju, Zakarpatju, o Ukrajini, ali sam se trudio da to uradim tako da knjiga bude aktuelna i u mnogim drugim zemljama. Na kraju krajeva, nacionalni identitet se zasniva ne samo u Ukrajini na ovom konceptu tranzita između Istoka i Zapada. Štaviše, na našim prostorima je teško naći zemlju koja ne veruje da postoji na takvoj granici: Poljaci, Mađari, Srbi, Bugari, pa i Turci sebe smatraju narodom između Istoka i Zapada – kaže Andrij Ljubka, pisac romana Karbid, u intervjuu koji je za kulturni dodatak Politike vodio sa piscem Nikolom Šantom.
Srpsko izdanje Karbida objavljeno je nedavno u Arhipelagu u prevodu Andrija Lavrika. Кarbid je objavljen i u Velikoj Britaniji, Poljskoj, Sloveniji i Litvaniji.
Andrij Ljubka Karbid – Najviše sam se iznenadio kada sam 2017. predstavio roman u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su mi u Los Anđelesu rekli da je to roman o njima, o Južnoj Americi, te su i oni tamo sebe prepoznali na prvoj liniji fronta, na granici zapadne civilizacije, toliko je i tamo šverca i političke korupcije. Američka istraživačica Marija Todorova je svojevremeno rekla da je koncept naroda kao mosta između Istoka i Zapada veoma simpatičan, ali je u stvarnosti težak, jer je nemoguće živeti na mostu. Čini mi se da nam je zato tako teško da živimo – jer nismo ni na Zapadu ni na Istoku, mi smo negde između, na mostu gde duva jak i hladan vetar. Ovaj rascep liči na šizofrenu situaciju, jer se krećemo u dva različita pravca u isto vreme, ali je takođe i veoma plodan za književnost, za razumevanje – posebno za mene, jer su sve moje knjige posvećene ovoj temi. Na ovaj ili onaj način – naglašava Ljubka.
U romanu Karbid se pripoveda o grupi ljudi iz jednog pograničnog ukrajinskog mesta Medvedovo, u trouglu između Ukrajine, Slovačke i Mađarske, koji planiraju da, svako iz svojih razloga, prokopaju tunel do Mađarske i da tako na neočekivan način povežu Ukrajinu i Evropsku uniju. Jedni junaci romana Karbid učestvuju u tom poduhvatu zato što veruju u ideju Evropske unije i smatraju da bi rešenje za Ukrajinu bilo da ona uđe u Evropsku uniju. Drugi, međutim, u tom tunelu vide mogućnost za još masovniji i sigurniji šverc robe i šverc migranata iz različitih zemalja Istoka.
Zasnovan na realnim događajima, beskrajno duhovit, roman ukrajinskog pisca Andrija Ljubke u modelu društvenog romana i političke satire preispituje neke od ključnih savremenih tema. Pripovedajući o najrazličitijim načinima prelaženja granica, Karbid Andrija Ljubke prevazilazi granice pripovedačke mašte, političke satire i političke korektnosti.
Podnaslov Karbida istovremeno je i najbolje objašnjenje ovog neobičnog, provokativnog i uzbudljivog romana: „Neverovatni tragikomični doživljaji jednog dobrog i plemenitog čoveka i čitave bande lupeža koji su se provlačili preko granice zemljom, nebom i vodom, i bili toliko pohlepni da su oterali junaka čak u podzemno carstvo senki.“