Beograd, 15. aprila 2014. – Tematska antologija savremene srpske priče Svet oko nas, koju je priredio Gojko Božović, objavljena je na bugarskom jeziku u izdanju vodeće bugarske izdavačke kuće Siela iz Sofije. Antologiju Svet oko nas na bugarski jezik prevela je Asja Tihinova-Jovanović.
Srpsko izdanje antologije Svet oko nas, objavljeno u izdanju Arhipelaga, u ediciji Tema, predstavlja najbolje srpske priče o evropskim gradovima nastale u poslednjih dvadeset pet godina. Priče u ovoj antologiji iznutra otkrivaju raznolika lica savremenih evropskih gradova: savremeno i istorijsko, poznato i skriveno, kulturnoistorijsko i svakodnevno, senovito i otvoreno oku posmatrača, lik koji nastaje na temelju starih gradskih priča i onaj koji počiva na gradskim pričama današnjeg dana. Na mapi pripovedanja ove tematske antologije ukazuju se Pariz i Beč, Venecija i Prag, Firenca i Trst, Minhen i Bukurešt, Rejkjavik i Oksford ili Oslo. U središtu ovih priča jeste slika grada. Ona se oblikuje postupno, u sadejstvu novijih i starijih slojeva, iskustva i kulture, istorije i proživljenih uvida. Iz tih slika oblikovanih u novoj srpskoj pripoveci nastaje moguća mapa pričanja. Autori priča u antologiji Svet oko nas su: Vida Ognjenović, Mirjana Pavlović, Milisav Savić, Jovica Aćin, David Albahari, Vladislav Bajac, Milan Đorđević, Mihajlo Pantić, Jelena Lengold, Mileta Prodanović, Vladimir Tasić i Laslo Blašković.
Bugarsko izdanje je prvo integralno strano izdanje antologije Svet oko nas iz koje su pojedine priče prevedene na više evropskih jezika.
Antologija Svet oko nas objavljena je u ediciji Balkanska književnost u kojoj je Siela u nekoliko prethodnih godina objavila i Znakove pored puta i izabrane priče Iva Andrića, kao i romane Vide Ognjenović, Davida Albaharija, Vladislava Bajca ili Srđana Valjarevića.