Arhipelag i Kulturni centar Beograd povodom predstojećeg Sajma knjiga predstavljaju Arhipelag mađarske književnosti: dela vodećih savremenih mađarskih pisaca Đerđa Konrada, Petera Esterhazija, Lasla Darvašija i Ota Fenjvešija objavljena u izdanju Arhipelaga.
Ova izdavačka kuća kontinuirano objavljuje knjige mađarskih pisaca u najboljem uverenju da je savremena mađarska književnost jedna od najdinamičnijih i najinovativnijih evropskih literatura.
Nastup Mađarske kao počasnog gosta Beogradskog sajma knjiga prilika je da se još jednom predstave knjige modernih klasika mađarske književnosti Đerđa Konrada (autobiografski romani Odlazak od kuće i povratak kući i Pomračenje sunca na brdu, kao i knjiga eseja Izveštaj o stanju duha koja se upravo pojavila iz štampe) i Petera Esterhazija (roman o majci Pomoćni glagoli srca), kao i najprestižnijih novijih glasova u mađarskoj literature kao što su pesnik Oto Fenjveši (knjiga pesama Američke improvizacije) i pripovedač Laslo Darvaši koji je u knjizi novela Nabaviti ženu, prevedenoj na nekoliko evropskih jezika, na neobičan i provokativan način opisao dramu jugoslovenskih ratova devedesetih godina.
Sve ove knjiga objavljene su u prevodu Arpada Vicka, vodećeg prevodioca sa mađarskog na srpski jezik.
Arhipelag mađarske književnosti biće predstavljen u Galeriji Artget KCB u utorak 16. oktobra u 19 časova.
Govore: hungarolog Marko Čudić i izdavač Gojko Božović.
Moderator: Olivera Stošić Rakić.