Beograd, 12. septembra 2014. – Gradska opština Zvezdara, povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starijih, organizuje 4. manifestaciju Dani seniora na Zvezdari u 2014. u okviru koje je pripremljen niz aktivnosti od 15. do 19. septembra. Jedan od događaja u ovoj manifestaciji je Okrugli sto Optimalna mreža socijalnih usluga za seniore – potrebe i mogućnosti koji će se održati 15. septembra od 12 do 14,30 časova u Biblioteci „Vuk Karadžić“. Na okruglom stolu učestvuju stručnjaci iz sektora socijalne i zdravstvene zaštite, kulture i medija, kao i predstavnici opštinskih uprava i udruženja građana, sa ciljem da zajedno definišemo postojeću mrežu socijalnih usluga i programa namenjenih najstarijim sugrađanima. Zaključci skupa će biti važan deo operacionalizacije i realizacije Strategije razvoja socijane zaštite na Zvezdari 2011-2015. godine, u kojoj je jedan od prioriteta briga i unapređenje svakodnevnog života starijih lica na opštini Zvezdara.
Arhipelag je među institucijama koje su podržale organizaciju Dana seniora na Zvezdari u 2014.