Šabac, 9. januara 2019. – Arhipelag je poklonio Biblioteci šabačkoj značajan broj knjiga na engleskom, ruskom, francuskom i italijanskom jeziku.
Arhipelag je sa zadovoljstvom podržao rad ove odlične biblioteke, tako što je Fondu strane knjige u ovoj biblioteci poklonio preko sto knjiga na stranim jezicima.
– Veoma smo posvećeni tome da sredimo i opremimo naš Fond stare knjige. Mi činimo sve da naš Fond stare knjige učinimo što je moguće pre dostupnim našim korisnicima – kažu u Biblioteci šabačkoj.
Poklon za Biblioteku šabačku i njen Fond strane knjige deo je kampanje za promociju čitanja pod nazivom Čitanje je priča za svaki dan koju je Arhipelag pokrenuo u jesen 2016. godine.
Kampanja Čitanje je priča za svaki dan sastoji se iz niza aktivnosti, javnih događaja i programa podrške usmerenih prema stvaranju novih čitalaca, kao i razvoju, unapređivanju i ohrabrivanju čitalačkih potreba koji se osmišljavaju i sprovode u saradnji sa različitim javnim i privatnim institucijama i organizacijama iz različitih delova Srbije. Među institucijama koje su se našle u fokusu ove kampanje za promociju čitanja nalaze se javne biblioteke, domovi starih, volonterski centri, omladisnka udruženja, sigurne ženske kuće, seoski domovi kulture. Posebnu pažnju u kampanji za promociju čitanja Arhipelag je posvetio školskim bibliotekama.
ŠabacArhipelag je izabranim javnim i školskim bibliotekama, kao i drugim organizacijama i institucijama, u okviru kampanje Čitanje je priča za svaki dan poklonio preko 5.000 knjiga u svom izdanju i knjige koje je prikupio u saradnji sa partnerima i prijateljima akcije, saradnicima i autorima.
Polazeći od uverenja da su knjige naša svakodnevica i da je čitanje priča za svaki dan, Arhipelag je u fokus svoje akcije stavio kako one javne, školske i specijalizovane biblioteke koje su svojim radom pokazale doprinos promociji i razvoju kulture čitanja, tako i one institucije i organizacije koje su, pre svega, usmerene na podršku ugroženim i ranjivim grupama, od volonterskih centara, domova starih i sigurnih ženskih kuća do sve praznijih sela i usamljenijih ljudi u njima. Time smo želeli da pokažemo da je knjiga prirodni deo svih dobronamernih aktivnosti i da uz pomoć dobrih knjiga možemo da osmislimo i sopstvenu svakodnevicu i sopstvenu poziciju u njoj.
Vizuelni identitet kampanje zajedničko je ostvarenje agencije New Moment New Ideas Company Y&R iz Beograda i Arhipelaga.
Kampanju za promociju čitanja Čitanje je priča za svaki dan nastavlja se i u 2019. godini.