Beograd, 11. oktobra 2013. – Poznat i ranije kao izdavač velikih poljskih pisaca, Arhipelag će na 58. Beogradskom sajmu knjiga, na kome je Poljska zemlja počasni gost, predstaviti tri velike knjige savremene poljske književnosti: knjigu priča Zbignjeva Herberta Kralj mrava, knjigu eseja Adama Zagajevskog Odbrana vatrenosti, kao i knjigu drama Januša Glovackog Antigona u Njujorku.
Knjiga Zbignjeva Herberta Kralj mrava donosi priče o manje poznatim i potisnutim bogovima grčke i rimske mitologije. Zanimljive i duhovito napisane, Herbertove priče zanosno i lucidno pripovedaju o palim bogovima i bogovima pomračene slave, o božanstvima koja su potisnuta i zanemerana ili su pala u nemilost moćnijih bogova. Junaci Herbertovih priča, koje je književna kritika već nazvala najličnijim delom ovog pisca, jesu Antaj, Triptolem, Tersit, Kleomed, Narcis, Endimion, Sekuritas, Atlant, Prometej, Arahna, Hekaba, Fija i mnoga druga božanstva koja najčešće nisu u prvom planu istraživanja antičke mitologije. Herbert je svoju knjigu priča Kralj mrava, na kojoj je radio više od dvadeset godina, označio kao „privatnu mitologiju“. U ovom uzbudljivom mitološkom svetu postoje mnogo tako ljudskih i sasvim aktuelnih stvari: od zamračenja, potiskivanja i cenzure do ljubomore, pohlepe, osvete i obesti.
Novi eseji Adama Zagajevskog, jednog od vodećih savremenih svetskih pesnika i esejista, u knjizi Odbrana vatrenosti govore o poeziji i istoriji, o ideologiji i sumnji, o politici i stvarnosti, o Ničeu i Sioranu, o Česlavu Milošu i Zbignjevu Herbertu, o Gombroviču, o Lavovu i Krakovu. Zagajevski svedoči o tome zašto je poezija početak sećanja i o tome zašto je sumnja poslednja odbrana pred dilemama politike i ideologije.
Januš Glovacki je svetsku slavu stekao dramom Antigona u Njujorku koja je postala jedna je od najizvođenijih drama u drugoj polovini XX veka. Arhipelag u istoj knjizi objavljuje dve drame Glovackog: Antigona u Njujorku i Četvrta sestra, kao i jedan piščev autopoetički esej. Zajedno s dramom Četvrta sestra, Antigona u Njujorku na potresan način pokazuje raspolućenost zapadne i istočne slike sveta. Pogovor ta ovu knjigu Januša Glovackog napisao je Boro Drašković koji je svojevremeno režirao Antigonu u Njujorku.
Ranijih godina Arhipelag je objavio knjigu izabranih pesama Zbignjeva Herberta Gospodin Kogito, celovito izdanje svih Herbertovih pesama na temu Gospodin Kogito, kao i dve knjige pesama Adama Zagajevskog: Antene i Nevidljiva ruka.