Beograd, 29. aprila 2014. – Nastavljajući saradnju sa izdavačima iz više evropskih zemalja, Arhipelag je od početka godine potpisao petnaest ugovora o stranim izdanjima knjiga svojih autora. Među njima se nalaze i ugovori za poljsko, slovenačko, makedonsko i albansko izdanje knjiga priča Jelene Lengold, za ukrajinsko izdanje romana Milete Prodanovića Arkadija, za makedonsko izdanje romana Vide Ognjenović Posmatrač ptica ili za italijansko i makedonsko izdanje romana Vladimira Tasića Oproštajni dar.
U protekla četiri meseca objavljeno je već nekoliko knjiga Arhipelaga u prevodu na druge jezike. Na engleskom jeziku, u ediciji londonskog izdavača Istros books, objavljeni su knjiga priče Jelene Lengold Vašarski mađioničar i roman Vladislava Bajca Hamam Balkanija. Vašarski mađioničar objavljen je i u Makedoniji, u izdanju Ikone, dok je antologija savremene srpske priče posvećene evropskim gradovima Svet oko nas, koju je priredio Gojko Božović, objavljena u izdanju vodećeg bugarskog izdavača Siela.
Zastupajući knjige svojih autora u javnosti, Arhipelag veruje da je u ovom trenutku neophodno da zastupa i prava svojih autora u pregovorima sa stranim izdavačima. Gojko Božović, glavni urednik Arhipelaga, tim povodom kaže:
– Do pre petnaesetak godina autorska prava ste najjednostavnije mogli naći kod izdavača koji objavljuju nekog autora, sada su ona gotovo isključivo kod agencija koje zastupaju neke od pisaca. Ali se pokazuje da su književni agenti i njihove agencije po pravilu zainteresovani za knjige koje dolaze sa tzv. velikih jezika, a u okviru toga pre svega za komercijalnu literaturu. Sve češće u katalozima literarnih agencija možete naći upravo taj žanr komercijalna literatura kao dominantnu oblast. Literarne agencije, sem izuzetno, nisu zainteresovane za pisce iz tzv. malih jezika. Logika je vrlo jasna i nedvosmisleno komercijalna: na tzv. velike jezike prevodi se tradicionalno malo, na tzv. male jezike prevodi se mnogo, vrlo često i bez ikakve selekcije. U našim prilikama pokazalo se kao najbolje rešenje kada izdavač koji objavljuje dela nekog pisca zastupa njegova prava na drugim jezicima. Pokazuje se da uloga profesionalnog izdavača jeste da knjigu zastupa u svim prilikama. U tom slučaju, ako poslu pristupite profesionalno i izradite katalog autorskih prava na engleskom jeziku, sa reprezentativnim prevedenim odlomcima iz dela pisaca koje zastupate, imate šanse da postignete dobre rezultate. Arhipelag zastupa prava svojih pisaca na drugim jezicima, sarađujući sa vodećim izdavačima iz dvadesetak evropskih zemalja.
Najprevođenija knjiga objavljena u izdanju Arhipelaga jeste Vladislava Bajca Hamam Balkanija. Poslednjih godina Arhipelag značajan uspeh ima s knjigama Jelene Lengold, Vide Ognjenović, Vladimira Tasića i Lasla Blaškovića.