Beograd, 8. novembra 2013. – U izdanju Arhipelaga objavljene su četiri nove knjige pesama. Pored knjige jednog od vodećih savremenih evropskih pesnika Tomaža Šalamuna Godišnje doba, Arhipelag je objavio nove knjige pesama Vladimira Kopicla H&Q i Slobodana Zubanovića Trebalo bi to da pročitaš, kao i izabrane pesme poznatog albanskog pesnika Fahredina Šehua Nalivpero.
Godišnje doba je jedna od novijih pesničkih knjiga Tomaža Šalamuna, pesnika koji je nedavno dobio Njegoševu nagradu za književnost. U izvrsnom prevodu Milana Đorđevića, nove Šalamunove pesme otkrivaju uzbudljiv svet jezičkih i kombinatoričkih igara, lucidnih uvida i poetičkih istraživanja.
Knjiga pesama Vladimira Kopicla H&Q je antiroman u haiku stihovima o ljubavi i politici našeg vremena. Pisani u formi SMS pesama, novi stihovi Vladimira Kopicla predstavljaju duhovit i lucidan pogled na izazove svakodnevice.
U novim pesmama Slobodana Zubanovića iz knjige Trebalo bi to da pročitaš lirika se doživljava kao odgovor na čuda i užase svakodnevice.
Izabrane pesme Fahredina Šehua podrazumevaju raspon od sećanja do metafizike. Pesme u knjizi Nalivpero preveo je sam pesnik.
Arhipelag je jedan od retkih domaćih izdavača koji objavljuju redovno godišnje kolo poezije sa novim knjigama vrhunskih savremenih pesnika.