Knjiga pesama Dragana Jovanovića Danilova Moja tačna priviđenja biće predstavljena u četvrtak, 10. novembra, na književnoj večeri u Likovnoj galeriji SKC, Kralja Milana 48, s početkom u 19 časova.
O knjizi će govoriti Mihajlo Pantić, Gojko Božović i Dragan Jovanović Danilov.
Moderatorka programa je Vesna Kapor.
U knjizi pesama Moja tačna priviđenja snažno su prisutne sugestivne slike svakodnevice, kulture i emocija, neposrednog okruženja i udaljenih svetova. Stapajući sazvučja glasova i nizove razvijenih slika, Danilovljeva poezija teži poetskoj evokaciji, bilo da priziva zaboravljene i potisnute slike, bilo da slike svakodnevice ispunjava ponovo stečenim epifanijskim smislom. U njiovim pesmama ukazuju se i prosvetljena slika sveta i verističko iskustvo prizora, i svakodnevica u kojoj se živi i kulturno zaleđe sa kojima se otkriva smisao ljudskog života.
Za knjigu Moja tačna priviđenja Dragan Jovanović Danilov je dobio Nagradu “Vasko Popa” za pesničku knjigu godine.