Beograd, 12. februara 2020. – Promocija novog romana Jegermajster Darka Tuševljakovića održaće se u četvrtak 13. februara s početkom u 19:30 časova u Domu omladine Pančevo u dvorani Apolo.
O romanu Jegermajster, o životu piščevih knjiga u prevodima, o prevođenju i uredničkom poslu, sa Darkom Tuševljakovićem razgovaraće Vule Žurić.
Dva paralelna toka radnje u romanu Jegermajster, koji je objavljen u izdanju Arhipelaga, ukrštaju se i razrešavaju na uzbudljiv način na izolovanom ostrvu koje se od moguće turističke atrakcije pretvara u poprište unutrašnjih borbi junaka romana i najrazličitijih spoljnih izazova kojima oni postaju izloženi. Iz jedne napete epizode čitalac ide u sledeću prateći tragove koje junaci ostavljaju za sobom dok pokušavaju da odgonetnu priču vlastitog života.
Darko u PancevuDok odmor na ostrvu postaje košmar, pojava misterioznog jegermajstera u drugom toku romana podstiče glavnog junaka da traga za odgovorima koji mu neprestano izmiču.
To su odgovori koji bi mu pomogli da razume okolnosti i činjenice vlastitog života, okruženje u kome se našao, prirodu sveta u kome živi, dileme koje ga razdiru i progone.