Beograd, 28. septembra 2016. – Knjiga dr Nevena Cvetićanina Državništvo modernog doba upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga, u saradnji sa Institutom društvenih nauka.
U knjizi Državništvo modernog doba Neven Cvetićanin, na temelju plodnih teorijskih istraživanja, predstavlja upečatljive primere državništva modernog doba u rasponu od Rišeljea i Napoleona, preko Meterniha i Bizmarka, Gledstona i Dizraelija, Lojda Džordža i Čerčila, Atlija i Makmilana, Adenauera i Vilija Branta, Albina Hansona i Kisindžera, do Šarla de Gola.
Videći u ovim istorijskim ličnosti velike državnike modernog doba, Cvetićanin pažljivo ispituje istorijski, društveni i politički kontekst njihovog delovanja, kao i ona ostvarenja koja ih čine nesumnjivim primerom veštine državništva ostvarenog u svome vremenu. Oblikujući njihove istorijske i državničke portrete, Cvetićanin pokazuje različte strane njihove kličnosti i njihovog državničkog i istorijskog nasleđa.
Neven Cvetićanin u ovoj knjizi analizira i državnički domet Lenjina ili Josipa Broza, pokazujući u ubedljivoj kritičkoj analizi zbog čega se oni ne mogu smatrati velikim državnicima.
Kao vrhunac državničkog umeća u modernom dobu Cvetićanin prepoznaje državničko ostvarenje Šarla de Gola koga uzima kao primer ostvarene velike sinteze različitih političkih i ideoloških elemenata kojima je ovaj državnik na temeljan način oblikovao francuski model društvene ravnoteže i države blagostanja.
Cvetićaninova knjiga Državništvo modernog doba je vrhunska analiza moderne politike i ubedljiva studija modernog državničkog umeća.
Zajedno s nedavno objavljenom autorovom knjigom Politička mehanika i veština državništvaDržavništvo modernog doba predstavlja veliku autorsku sintezu o veštini državništva od arhetipskih uzora do modernih vremena.
Studije Nevena Cvetićanina o veštini državništva istovremeno su pronicljive teorijske analize, praktičan vodič za sve koji se bave politikom i drugim javnim poslovima, ali i zanimljive i podsticajne knjige za sve one koji žele da razumeju prirodu, karakter i posledice politike u dalekoj istoriji ili u savremenom trenutku.
Otuda su knjige Državništvo modernog doba i Politička mehanika i veština državništva neophodna svakom političkom akteru i svima onima koji hoće da razumeju moderne političke procese i događaje.
Neven Cvetićanin (1974) diplomirao je i magistrirao na Grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu s temama iz nemačke klasične i nemačke savremene filozofije. Doktorsku disertaciju je odbranio na Katedri za političku sociologiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu sa temom iz istorije političkih koncepata. Boravio je na postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Stirlingu u Škotskoj, u Velikoj Britaniji, gde se usavršavao iz oblasti novije evropske istorije i istorije političkih ideja. Autor je dve naučne monografije (Evropska desnica između mača i zakona i Epoha s one strane levice i desnice) i knjige eseja (Requiem revoluciji), kao i pedesetak naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima i zbornicima. Zaposlen je na Institutu društvenih nauka u Beogradu.