Beograd, 10. februara 2016. – Džozef S. Naj, profesor na Harvardu i jedan od najuticajnijih savremenih političkih mislilaca, boraviće ovih dana u Beogradu, gde će učestovati na panelu Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Spoljna politika Amerike u 2016. i nadalje.
Džozef S. Naj, istaknuti je profesor na Harvardskom univerzitetu i bivši dekan Kenedijeve škole za državnu upravu pri ovom univerzitetu. Džozef Naj je saradnik Američke akademije nauka i umetnosti, Američke akademije za diplomatiju i Britanske akademije. U nekoliko navrata je služio u različitim američkim vladama kao stručnjak za međunarodne odnose i bezbednost.
Džozef S. Naj je utemeljio globalno uticajni koncept „meke moći“. Pitanje međunarodnih odnosa Naj je analizirao u velikom broju knjiga koje su prevedene na sve veće svetske jezike i predstavljaju temeljni izraz modernog razumevanja međunarodnih odnosa.
U izdanju Arhipelaga objavljena je knjiga Džozefa S. Naja Budućnost moći. Povezujući u ovoj knjizi teorijske koncepte i utemeljene rasprave sa praktičnim političkim iskustvom, Naj na provokativan, analitičan i podsticajan način govori o strukturama moći u savremenom svetu, o vrstama moći od vojne i ekonomske do meke i pametne moći, a naročito o igri moći u odnosu SAD, Kine, EU, Rusije, BRIK. U knjizi Budućnost moći Naj odgovara na ključna pitanja savremene svetske politike: Zašto je savremeni svet ispunjen napetostima i prikrivenim ili dramatičnim sukobima? Kako nastaje moć? Ko je danas moćan? Da li su u našem vremenu države izgubile monopol na moć? Zašto se u savremenom svetu pojavljuju terorizam i odmetnute strukture moći? Da li je SAD dominantna sila ili sila koja sve vidljivije gubi dominaciju? Šta će biti s Kinom? Kako će izgledati naš svet u narednim godinama i decenijama?
Pored Džozefa S. Naja, na panelu Spoljna politika Amerike u 2016. i nadalje, koji se održava u četvrtak 11. februara u 17 časova u hotelu „Metropol“, učestvuju i Radoslav Sikorski, bivši ministar odbrane i spoljnih poslova Poljske, Džejms Stavridis, dekan Flečer škole za pravo i diplomatiju, i Ričard Fontejn, predsednik Centra za novu američku bezbednost. Moderator panela je Vuk Jeremić.