Beograd, 2. jula 2020. – Kada bi se Sajam knjiga održavao danas, u ovakvim ili sličnim okolnostima, u mnoštvu nepotpunih ili prikrivenih informacija o pravom stanju stvari, Arhipelag ne bi učestvovao na Sajmu knjiga. Ne bih mogao u ovakvoj situaciji da mirne savesti pozovem čitaoce, autore, zaposlene i saradnike na Sajam knjiga koliko god Sajam meni kao događaj, a Arhipelagu u poslovnom smislu bio značajan – kaže Gojko Božović, glavni urednik Arhipelaga, u pisanoj izjavi za medije povodom nedoumica vezanih za organizaciju Beogradskog sajma knjiga.
– Do Sajam knjiga ostala su još nepuna četiri meseca, a zbog pandemije postoji previše nepoznanica da bi se donosile lake odluke. Ne znamo da li će Sajma uopšte biti, a ako ga bude u kojoj će formi on uopšte biti moguć. Čak i ako bude Sajam svakako neće biti stranih autora, a biće, u celini uzev, i značajno manja produkcija u odnosu na prethodnu godinu. Razumno je očekivati značajno manju posetu zbog pandemije i njenih odjeka i posledica – naglašava Božović navodeći kako Sajam knjiga nije samo ekonomsko pitanje nego i kulturni događaj:
– Pitanje Sajma knjiga ne može se svesti samo na ekonomsko pitanje i na cenu zakupa prostora. Sajam knjiga je kulturni događaj. Model organizovanja Sajma knjiga do sada je počivao na prodaji ulaznica posetiocima i na iznajmljivanju prostora izdavačima. Taj model je moguć samo ako je poseta značajna i ne bitno manja nego prethodne dve-tri godine. U ekonomskom smislu Sajam ima značaj za izdavače samo ako obezbeđuje veliku posetu, pa uslovi izlaganja nužno moraju biti povezani sa stvarnom posetom Sajmu knjiga. Uslovi koji su važili prošle godine prihvatljivi su za koliko-toliko redovne okolnosti. Ovo nisu redovne okolnosti i ne vredi da se pretvaramo da jesu. Izdavači su zainteresovani za Sajam, ali ne mogu da prihvate da podnesu sav rizik i trošak Sajma knjiga. Razumem da Beogradski sajam trpi posledice sezone u kojima nije bilo sajmova i u kojoj je služio kao pretnja nedisciplinovanim građanima, pa utoliko i sam ima problem kako da organizuje sajmove do kraja godine. Bilo bi važno da sačuvamo tradiciju Beogradskog sajma knjiga, ukoliko to epidemiološka kriza uopšte omogući, ali tako da raspodelimo ekonomski rizik i teret između izdavača kao učesnika, Beogradskog sajma kao organizatora i Grada Beograda kao osnivača Sajma. Sajam knjiga je jedina kulturna manifestacija u čijoj organizaciji osnivač, Grad Beograd, uopšte finansijski ne učestvuje.
Ukoliko iz epidemioloških razloga ne bude moguće organizovati Sajam knjiga, izdavači će morati da osmisle plan B. Tim povodom Božović zaključuje:
– O planu B Arhipelaga je rano govoriti. On će zavisiti od razvoja događaja. Trenutno plan B imamo u tri verzije.