Beograd, 17. jula 2013. – Roman Vladislava Bajca Hamam Balkanija, objavljen u izdanju Arhipelaga 2008. godine upravo je izašao na arapskom jeziku. Izdavač je egipatska kuća Animar iz Kaira. Prevodilac sa srpskog originala na arapski jezik je dr Hani Barud al Garajbe iz Amana u Jordanu. Saradnik na prevodu ovog roman bila je Mejsun Garajbe.
Arapsko izdanje romana Hamam Balkanija biće, po rečima izdavača, distribuiran u dvadeset i tri zemlje arapskog jezičkog područja. Egipatski izdavač planira da se knjiga prodaje i u evropskim zemljama u kojima živi arapsko stanovništvo poput Francuske i Nemačke.
Izdavač Ihab Esmat za Hamam Balkaniju kaže da je „ova knjiga – teškog kalibra – izuzetno važna za arapski svet“.
Na koricama arapskog izdanja knjige, između ostalog piše, piše: „Mešavina stvarnosti i mašte, kao i namera da se uklone granice između njih, jedan je od uzvišenih načina da se ostvari san o pisanju u vremenu sile koja tiraniše reč. Novi muzički komad izveden na žicama identiteta i altruizma koji nudi kuća Animar vredan je doprinos kojim će se obogatiti arapsko čitalaštvo.“
Izdanje na arapskom je deveto strano izdanje romana Hamam Balkanija. Pre ovog izdanja u Egiptu, roman Hamam Balkanija objavljen je u Nemačkoj, Italiji, Bugarskoj, Grčkoj, Turskoj, Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji. Roman je objavljen i na engleskom jeziku.
Arhipelag, srpski izdavač knjiga Vladislava Bajca, objavio je roman Hamam Balkanija u sedam izdanja.