Beograd, 12. februara 2014. – Izdavačka kuća Istros buks iz Londona upravo je objavila englesko izdanje romana Vladislava Bajca Hamam Balkanija. Roman je objavljen u prevodu Randala Mejdžora. Isti prevod je već objavljen na engleskom jeziku u ediciji Srpska proza u prevodu koju objavljuje Geopoetika.
Predstavljajući engleskoj publici Vladislava Bajca kao jednog od vodećih savremenih srpskih pisaca, izdavač Istros buks citira reči kritičara Đofreda Fofija koji je napisao da je Hamam Balkanija „jedan od najambicioznijih romana našeg vremena“. Hamam Balkanija je „priča o Istoku i Zapadu, hrišćanstvu i islamu, identitetu i religiji“, kaže se u najavi engleskog izdavača, pri čemu se naglašava dijalog koji se u romanu vodi sa Orhanom Pamukom: „Roman Vladislava Bajca sačinjen je iz dva dela: jedan je smešten je u Osmansko carstvo 16. veka, a drugi u savremeno doba. U romanu pratimo priču o dva prijatelja, pri čemu su obojica uzeti iz njihovih porodica i odgajani u okruženju janjičara: Mehmed Paša Sokolović, koji je od srpskog čobanina postao veliki vezir, i Kodža Mimar Sinan, poznat i kao Mikelanđelo Istoka. Njih dvojica oličavaju i razaranje i stvaranje, istovremeno nam pružajući uvid u samo srce religije i identiteta. Dok u delu romana koji se bavi našim vremenom čujemo glas autora koji sa nama deli svoja iskustva modernog sveta i razmišljanja o veri, identitetu i naciji. Ovo je zaista ambiciozna knjiga koja čitaoca nagrađuje uvidom u neka od velikih pitanja našeg vremena.“
U najavi knjige engleski izdavač se poziva na mišljenje još nekih pisaca i kritičara o romanu Hamam Balkanija. Tako pominje reči pisca i predsednika Međunarodnog PEN Džona Ralstona Sola da ovaj roman sve vreme obeležavaju „uzbuđenje i napetost“. „Ja volim ovu knjigu“, zaključuje Sol. Na drugoj strani Fabio de Propris, kritičar Il Manifesta, vidi Hamam Balkaniju kao kombinaciju istorijskog romana, filozofskog dnevnika i dela nastalog na principima zena. Dru Adamek roman doživljava kao „delo izvrsnog intelektualca koje je strukturalno i pripovedno kompleksno, a jasno i angažovano napisano“.
Kritičar Markus Agar posebno ističe „evokativne opise života u blizancima gradovima Osmanskog carstva“: „Bajac priziva slike i situacije koje podstiču čitaoca da ispituje i razmatra ljudske vrednosti i odnose. Oni koji vole Orhana Pamuka moraju ceniti ovaj roman, dok će oni koji žele da se prepuste originalno oblikovanoj istorijskoj priči sa modernom rezonancom biti nagrađeni otkrivajućim i podsticajnim čitanjem.“
Pre objavljivanja engleskog izdanja, Istros buks je pojedine delove romana objavio na nekoliko književnih blogova i internet časopisa za književnost. To je stvorilo dodatno interesovanje za ovu knjigu, pa engleski izdavač sa zadovoljstvom ističe uspeh koji je postigao u prodaji romana Hamam Balkanija u pretplati.
Roman Hamam Balkanija nedavno je objavljen i na arapskom jeziku, a pre toga je objavljen u Nemačkoj, Italiji, Bugarskoj, Grčkoj, Turskoj, Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji. Tokom ove godine pojaviće se i francusko izdanje romana.
Arhipelag, srpski izdavač knjiga Vladislava Bajca, objavio je roman Hamam Balkanija u sedam izdanja.