Beograd, 10. aprila 2023. – Izložba crteža Milete Prodanovića Dnevnik otvorena je u Galeriji B2 (Balkanska 2).
– Dela su svedočenje o stvaralaštvu umetnika u prethodne tri godine koja bismo mogli nazvati linijsko iscrtavanjem vremena – kaže se u saopštenju organizatora izložbe.
– Marta 2020. godine Mileta Prodanović otpočinje novu dnevnu rutinu – crtanje olovkama u boji u blokovima različitih dimenzija. Na poleđini, svaki list signira svojim inicijalima, a svaki list određene serije obeležava rednim brojevima. Na taj način, već više od tri godine, ispisuje se jedan sasvim osoben umetnički dnevnik, koji u ovom trenutku broji više od hiljadu listova – ističe u katalogu izložbe istoričarka umetnosti Danijela Purešević.

Purešević naglašava dva kreativna toka koja se mogu pratiti na crtežima Milete Prodanovića nastalim u okviru ciklusa Dnevnik:
– Ovim crtežima Prodanović je objedinio svoja dva snažna kreativna toka – literarni i likovni, verbalno i vizuelno. Naime, svaki pojedinačni list svojom kompozicijom podseća na list rukopisa ili knjige, čiji bogati sadržaj iščitavamo intuicijom, neopterećeni ograničenjima jezičkih kodova. Svoje celokupno iskustvo Prodanović je ovde očistio od suvišnog, od naracije, od parcijalnih jezičkih konvencija, svodeći ga na čistu supstancu. U ovom slučaju, ta supstanca jeste neuhvatljivi alhemijski amalgam koji daje smisao našem postojanju.
Izložba crteža Milete Prodanovića Dnevnik otvorena je do 3. maja.