Beograd, 4. jula 2014. – Jeleni Rafailović uručena je je prva godišnja Nagrada za rad iz ekonomske istorije Balkana.
Nagradu za rad iz ekonomske istorije Balkana Jeleni Rafailović uručio je naš poznati ekonomista dr Branko Milanović na svečanosti koja je održana u Centru za liberalno-demokratske studije. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. O nagrađenom radu i o ciljevima Nagrade za rad iz ekonomske istorije Balkana govorili su i dr Boško Mijatović, dr Mihail Arandarenko i Gojko Božović, koji sa Brankom Milanovićem sačinjavaju žiri ove nagrade.
Jelena Rafailović je predstavila osnovne istraživačke rezultate svog nagrađenog rada Poljoprivrede na Balkanu 1925-1939. U nagrađenom radu autorka je izložila komparativna analiza poljoprivrede na Balkanu na osnovu godišnjih statističkih izveštaja Društva naroda od 1925. do 1939. godine. Nagrađeni rad biće objavljen u narednih godinu dana u ediciji Summa Izdavačke kuće Arhipelag.
Godišnju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana osnovali su Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag. Nagrada je zamišljena kao podsticaj novoj generaciji istraživača u oblasti ekonomske istorije Balkana, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka.
Nagrada se odnosi na diplomske, master i magistarske radove ili doktorske disertacije odbranjene, ili u procesu odbrane, u toku poslednjih 5 godina na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i na neobjavljene monografije autora iz pomenutih zemalja.