Beograd, 26. februara 2015. – Konkurs za godišnju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana, koju su osnovali Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag, traje još pet dana, do 1. marta.
Nagrada se odnosi na diplomske, master i magistarske radove ili doktorske disertacije odbranjene u poslednjih 5 godina, ili su u procesu odbrane, u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao i na neobjavljene monografije autora iz ovih zemalja. Biće prihvaćeni samo radovi koji se bave temama sa teritorije bar jedne od ovih zemalja, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka. Kandidati moraju imati manje od 40 godina u trenutku podnošenja rada. Radove u PDF ili Word formatu treba da budu poslati na e-mail adresu price@arhipelag.rs do 1. marta 2015. godine.
Najbolji rad će izabrati žiri u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Arhipelaga), Boško Mijatović (predsednik CLDS) i Branko Milanović (ekonomista u Istraživačkom odeljenju Svetske banke u Vašingtonu).
Najbolji rad će, uz eventualna skraćenja dogovorena sa autorom, biti objavljen u ediciji Summa Izdavačke kuće Arhipelag, a njegov autor će dobiti nagradu od 2.000 evra.
Odluka o najboljem radu biće doneta u aprilu, a svečanost uručivanja nagrade očekuje se u junu 2015. godine.