Beograd, 4. decembra 2023. – Knjiga drama Marije Karaklajić Lice od stakla objavljena je na makedonskom jeziku u prevodu Saše Ognjenovskog i u izdanju Izdavačke kuće Perun Artis iz Bitolja. Za makedonsko izdanje knjige Lice od stakla Ognjenovski je napisao i pogovor.
Drame Marije Karaklajić, dobitnice Nagrade „Borislav Mihajlović Mihiz“, podrazumevaju širok tematski raspon, kao i postepenu poetičku promenu koja je ovu autorku vodila od realističke drame do postdramskog teksta, jezičkih istraživanja i gotovo pesničke zgusnutosti i metaforičnosti izlaganja. U tematskom pogledu drame u knjizi Lice od stakla kreću se od špijunskog sentimentalnog trilera smeštenog u vreme pred Drugi svetski rat, o čemu čitamo u drami „Fausse attaque, mal paré“, antimilitarističke drame kakav je „Mlečni zub zemlje“, preko najpoznatije drame ove autorke, „Lice od stakla“, u kojoj se prepliću teme nasilja i ljubavi, do postdramskih tekstova „Kuća s tri ruke“ i „Pars hostilis“.
Pisane sugestivnim stilom i jezikom, drame Marije Karaklajić izvode pred čitaoce i klasične i moderne motive. Na ovoj pozornici pojavljuju se izbliza sva zamisliva ljudska lica suočena s dramom egzistencije kako u istoriji, tako i u uskomešanoj ljudskoj psihologiji.
Za knjigu Lice od stakla Marija Karaklajić je dobila Nagradu „Biljana Jovanović“ za knjigu godine.
Knjiga drama Lice od stakla objavljena je u izdanju Arhipelaga u ediciji dramske književnosti Premijere.
Marija Karaklajić, rođena 1978. godine u Kragujevcu, diplomirala je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2002. godine. Kao stipendistkinja DAAD-a, završila je 2007. dvogodišnje master studije dramaturgije na Univerzitetu „Johan Volfgang Gete“ u Frankfurtu, kod Hans-Tisa Lemana. Od 2001. radi kao slobodna dramaturškinja u Srbiji, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Holandiji, Sloveniji i Hrvatskoj. Sarađivala je s brojnim međunarodnim i domaćim institucionalnim pozorištima i festivalima. Prevodi s nemačkog jezika.
Drame Marije Karaklajić izvođene su u Srbiji, Nemačkoj i Švajcarskoj. Prevedene su na nemački, engleski, poljski, italijanski i rumunski jezik i objavljene u domaćim i stranim časopisima i antologijama drama.