Beograd, 18. novembra 2020. – Knjiga Nebojše Vladisavljevića Antibirokratska revolucija upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u ediciji Kapital.
 Antibirokratska revolucija je velika retrospektiva događaja i procesa koji su obeležili živote nekoliko generacija. Proistekla iz obimnog istraživanja o uzrocima, nastanku i tokovima antibirokratske revolucije koja je u drugoj polovini osamdesetih godina potresla srpsko i jugoslovensko društvo i na scenu izvela čitav niz novih političkih i društvenih aktera koji će biti snažno prisutni na njoj i u narednih trideset godina, mnogi od njih sve do naših dana, Vladisavljevićeva knjiga je prva celovita politikološka i istoriografska analiza antibirokratske revolucije.
Autor je razgovarao sa učesnicima, svedocima i savremenicima antibirokratske revolucije sa različitih strana društvenog i političkog spektra, pri tome koristeći ogromnu i raznovrsnu građu. Zahvaljujući tome, sada je pred nama uzbudljiva i složena, provokativna i utemeljena slika antibirokratske revolucije, data u koloru i izbliza.
Vladisavljević pomno istražuje uzroke antibirokratske revolucije, društvenu nestabilnost i sukobe u Jugoslaviji posle Titove smrti. Prateći razvoj od partijske države do politike nacionalne mobilizacije u poslednjim godinama druge Jugoslavije, autor se usredsređuje na pad Ivana Stambolića, uspon Slobodana Miloševića i kosovsku krizu.
Nebojša VladisavljevićOdgovarajući na pitanja zašto je Milošević pobedio i kako je nastao srpski pokret na Kosovu osamdesetih godina, Vladisavljević daje detaljnu sliku jugoslovenske političke klase i protesta u leto 1988. godine koji su potresli Srbiju i Jugoslaviju, kao i sliku Miloševićevog populizma i talasa mobilizacije koji je izazvao. Posebno upečatljive epizode ove uzbudljivo pisane knjige jesu demonstracije beogradskih industrijskih radnika početkom oktobra 1988, jogurt revolucija u Vojvodini nekoliko dana kasnije, kao i pobuna u Crnoj Gori u oktobru 1988. i u januaru 1989. godine. Čitavo jedno poglavlje knjige posvećeno je protestima kosovskih Albanaca u drugoj polovini osamdesetih godina, kao i zaoštrenom sukobu Srbije i Slovenije u istom tom periodu.
Knjiga Nebojše Vladisavljevića Antibirokratska revolucija prikazuje „jugoslovenski nesvakidašnji autoritarizam“, kao i ključni politički tok druge polovine osamdesetih godina od antibirokratske revolucije do pada socijalizma i raspada Jugoslavije.
Suočavajući nas s političkim događajima i procesima koji su obeležili jedno razdoblje, ali i polemišući s nizom ustaljenih mišljenja i tumačenja tih događaja, Nebojša Vladislavljević je napisao knjigu posle koje neće biti ravnodušnih.
Nebojša Vladisavljević je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde predaje na predmetima o političkim ustanovama i političkom životu Srbije i balkanskih država i uporednoj demokratizaciji. Osnovne studije je završio na Fakultetu političkih nauka, a master i doktorske studije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Posle doktorskih studija, predavao je uporednu politiku i regulaciju etničkih sukoba na poslediplomskim studijama Departmana za političke nauke Londonske škole ekonomije i političkih nauka. Nebojša Vladisavljević istražuje autoritarizam i demokratizaciju, društvene pokrete i revolucije, nacionalizam i regulaciju nacionalnih i etničkih sukoba, ustavni dizajn u novim demokratijama i podeljenim društvima i ulogu medija u demokratizaciji. Od 2014. do 2017. profesor Vladisavljević je vodio istraživački tim Fakulteta političkih nauka u okviru velikog istraživačkog projekta o medijima i sukobima u demokratizaciji u Egiptu, Кeniji, Srbiji i Južnoafričkoj Republici, u saradnji sa univerzitetima u Lidsu, Oksfordu, Bohumu, Stokholmu, Hamburgu, Кejptaunu i Američkim univerzitetom Кairu. Кoordinirao je i analizu sadržaja izveštavanja štampanih i elektronskih medija o demokratizaciji u četiri zemlje.
U izdanju Arhipelaga prošle godine je objavljena studija Nebojše Vladisavljevića Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra. Nastala kao plod dugogodišnjeg proučavanja i velikog istraživanja stanja demokratije, medija i političkih i građanskih sloboda posle 5. oktobra 2000. godine, Vladisavljevićeva knjiga se usredsređuje na nekoliko ključnih epizoda u kojima se posle 5. oktobra nalazila demokratija u Srbiji prelazeći put od revolucije i demokratizacije, preko „dugog pada demokratije“ do uspona autoritarizma.