Beograd, 8. avgusta 2016. – Knjiga dr Nevena Cvetićanina Politička mehanika i veština državništva upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga i Instituta društvenih nauka iz Beograda.
Politička mehanika i veština državništva je utemeljena, odlično pisana i provokativna teorijska studija o principima političke mehanike i o veštini državništva u raznim vremenima kako na Istoku, tako i na Zapadu, od starih Kineza do starih Grka i Rimljana, od Avgusta Oktavijana i Marka Antonija do Mojsija i Muhameda kao „dalekih arhetipskih prauzora svakog državništva“.
Oblikujući celovitu perspektivu političke mehanike i pokušavajući da predoči kriterijume prepoznavanja veštine državništva, potvrđene u iskustvu istorijskog trajanja i političkog delovanja, Neven Cvetićanin polazi od najplodnijih filozofskih tradicija Istoka i Zapada, u vrlo širokom rasponu od Lao Cea i Čuang Cea, Heraklita, Empedokla i Aristotela, Seneke i Marka Aurelija, sve do mišljenja politike kao mehanike u evropskoj Moderni – od Makijavelija do Hobsa i Spinoze, Hegela i Marksa, Maksa Vebera i Karla Šmita.
Utvrđujući da su državnici izuzetni „politički mehaničari“, Cvetićanin razlikuje državnike od istorijskih delatnika manjeg značaja i dometa najpre po tom što se državnik pokazuje kao dalekovidiji u susretu sa dinamičkim silama „nužnosti“ i „realnosti“.
Cvetićanin smelo ispituje karakter i prirodu državnika, i to u susretu kako sa arhetipskim i modernim istorijskim primerima, tako i sa filozofskim tradicijama i najmodernijim izrazima političke filozofije. Na temelju tih istraživanja i analitičkih uvida Cvetićanin pokazuje da je državnik, zapravo, dinamični i praktični mislilac.
Otuda državnik, kako ga vidi Cvetićanin u najboljim istorijskim primerima, mora u sebi da spoji viziju i hladno procenjivanje, stast i proračun, vatru i led kako bi uspostavio uravnoteženi pristup „realnostima“ i „nužnostima“ vlastite zajednice i njenih istorijskih okolnosti. Utoliko je državnik antipod destruktoru čija je moć izvan svakog uravnoteženog pristupa i svrhe.
Bez istinskih državnika, kao veoma retkih individua, zaključuje Neven Cvetićanin, istorija bi bila „tek haotičan, krvav i besmislen sklop bez bilo kakve svrhe i oblika koje joj ipak daju oni koji su u njoj ostavili dubljeg traga svojim državničkim delom“.
Knjiga Politička mehanika i veština državništva istovremeno je pronicljiva teorijska studija, praktičan vodič za sve koji se bave politikom i drugim javnim poslovima, ali i zanimljiva i podsticajna knjiga za sve one koji žele da razumeju prirodu, karakter i posledice politike u dalekoj istoriji ili u savremenom trenutku.
Arhipelag će uskoro objaviti još jednu knjigu dr Nevena Cvetićanina Državništvo modernog doba u kojoj autor, na temelju svojih teorijskih istraživanja, predstavlja upečatljive primere državništva modernog doba u rasponu od Rišeljea i Napoleona, preko Bizmarka, Gledstona i Dizraelija, do de Gola.
Neven Cvetićanin (1974) diplomirao je i magistrirao na Grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu s temama iz nemačke klasične i nemačke savremene filozofije. Doktorsku disertaciju je odbranio na Katedri za političku sociologiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu sa temom iz istorije političkih koncepata. Boravio je na postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Stirlingu u Škotskoj, u Velikoj Britaniji, gde se usavršavao iz oblasti novije evropske istorije i istorije političkih ideja. Autor je dve naučne monografije (Evropska desnica između mača i zakona i Epoha s one strane levice i desnice) i knjige eseja (Requiem revoluciji), kao i pedesetak naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima i zbornicima. Zaposlen je na Institutu društvenih nauka u Beogradu.