Beograd, 2. juna 2014. – U izdanju Arhipelaga upravo je objavljena knjiga priča Nine Rabrenović Priče sa granice.
Priče u knjizi Priče sa granice povezane su u jedinstvenu celinu o Istočnom Rimskom Carstvu od prve polovine VI do druge polovine IX veka. Opisujući Konstantinopolj toga vremena, kao i uspon Istočnog Rimskog Carstva, Nina Rabrenović u knjizi Priče sa granice govori o Romejima i varvarima, o ikonoborcima i ikonobraniteljima, o zaverama i ratovima, o sumanutim vladarima i izgubljenim podanicima, a najviše o iskustvu granice i o prelaznim vremena u kojima je gotovo sve moguće. Nina Rabrenović pripoveda uzbudljivo, zanimljivo i neodoljivo, oblikujuči manje poznatu sliku Vizantije.
– Stvorivši izuzetno bogatu galeriju najraznovrsnijih likova, ostavljajući čitaocu da proceni njihove akcije i uverenja, slikajući ubedljivu sliku velikog Romejskog carstva i Grada, Nina Rabrenović je napisala treću zbirku priča kao skladni završni autorski gest jedinstvenog pogleda na istoriju i ljudsku sudbinu. Ta raznovrsno homogena vizija davnog doba dotiče nas upravo svojom imaginacijskom snagom i Nininom sposobnošću da oživi neke tradicionalne a u senku nepravedno potisnute obrasce pripovedanja, slabije prisutne u savremenoj srpskoj književnosti. Priče sa granice potvrda su jedinstvenosti pojave književnice Nine Rabrenović u našem jeziku i u našoj savremenoj književnosti – kaže Vasa Pavković u pogovoru knjizi Nine Rabrenović.
Priče sa granice su posthumno objavljena knjiga Nine Rabrenović (Bijelo Polje, 1963-Podgorica, 2013), pripovedač. Nina Rabrenović je diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici, a kasnije je položila sudsko-advokatski ispit. Radila je kao pravnik u Beogradu, Moskvi i Podgorici. Pre knjige Priče sa granice objavila je knjige priča Na sredozemlju (1990) i Pod svojim znakom (1997).
Priče Nine Rabrenović zastupljene su u nekoliko antologija savremene srpske priče, među kojima su i antologija mladih srpskih pripovedača Tajno društvo (1997) i antologija srpske kratke priče Oslobađanje lektire (2003).