Beograd, 15. januara 2024. – Knjiga priča Veselina Markovića Preimućstva kruga objavljena je nedavno u izdanju Arhipelaga u ediciji Zlatno runo.
Knjiga Preimućstva kruga donosi priče u kojima se smenjuju bajke, prošlost i savremenost, uzbudljive vizije budućnosti i fantastika, smelo postavljena pitanja reinkarnacije i teško dokučivih tajni.
U pričama iz knjige Preimućstva kruga Marković svoje čitaoce suočava s nekim od ključnih ideja koje pripadaju humanističkom obzorju (sreća, ljubav, pravda, dobrota, vera, sumnja, greh, kazna, krivica, smisao, dužnost).
Već na prvi pogled, jasno je da ove ideje po pravilu imaju u sebi jak etički potencijal. Ali se pred čitaoce najpre izvode junaci i događaji, a u njihovim konfliktima, nedoumicama, usponima i padovima naziru se i razrešenja implicitno postavljenih velikih tema ljudske sudbine i ljudske svakodnevice.
Junaci proze Veselina Markovića suočavaju se s nekim časom u kome se njihov život odjednom menja, a pogled na svet postaje jasniji nego ikada pre.
Prvo izdanje knjige priča Preimućstva kruga objavili su Beografiti 2001, a drugo Stubovi kulture 2002. godine.
Veselin Marković je jedan od vodećih savremenih srpskih pripovedača i romansijera. Pored studija o Prustu i Nabokovu, kao i knjiga eseja o knjigama i filmovima Šarlotino dvorište, Marković je objavio knjigu putopisa o Norveškoj Svetlost na vodi, knjige priča: Šta propuste oni koji umru u snu, Preimućstva kruga i Prošlost nikad ne prođe, kao i romane Izranjanje i Mi različiti. Za roman Izranjanje Marković je dobio Vitalovu nagradu za najbolju knjigu godine, dok je za roman Mi različiti dobio Nagradu grada Beograda, „Bora Stanković“ i „Matijević“, a nacrt tog romana dobio je stipendiju „Borislav Pekić“. Markovićeva proza objavljivana je u Norveškoj, Sloveniji, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Poljskoj, Bugarskoj i Italiji. Veselin Marković živi u Strazburu.