Beograd, 14. aprila 2016. – Nedavno su objavljena dva zbornika radova u kojima kritičari pišu o prozi Mihajla Pantića.
Zbornik Savremena srpska proza, broj 27 za 2015. godinu, posvećen je književnom portretu pripovedača Mihajla Pantića. O Pantićevoj prozi pišu: Milisav Savić, Maja Rogač, Gojko Božović, Dragana V. Todoreskov, Katarina Jablanović, Ivan Isailović i Miloš Živković. Uz „Selektivnu bibliografiju Mihajla Pantića“, koju je sačinio Dejan Vukićević, objavljen je i autopoetički „Mali zapis o pisanju“ Mihajla Pantića. Zbornik Savremena srpska proza objavljuje Narodna biblioteka „Jefimija“ iz Trstenika, koja organizuje i istoimenu književnu manifestaciju.
Temat posvećen proznom radu Mihajla Pantića objavljen je u književnom časopisu Koraci iz Kragujevca, u broju 1-3 za 2015. godinu. Autori priloga su Milica Nikolić, Radovan Beli Marković, Miroslav Josić Višnjić, Milisav Savić, Dobrivoje Stanojević, Mladen Vesković i Julija Kropivjanska.