Beograd, 12. februara 2015. – Laslo Blašković, vd. upravnika Narodne biblioteke Srbije, primio je delegaciju Foruma slovenskih kultura koju su sačinjavali Andreja Rihter, predsednica Foruma slovenskih kultura, Gojko Božović, glavni urednik Međunarodne edicije 100 slovenskih romana, Tanja Tuma, koordinatorka projekta Slovenski autori u svetu, i Tina Huremovič, izvršna koordinatorka Foruma.
Blašković je obavestio delegaciju Foruma slovenskih kultura o predstojećim aktivnostima Narodne biblioteke Srbije u oblasti međunarodne saradnje.
Predstavnici Foruma slovenskih kultura predstavili su Blaškoviću aktivnosti ove organizacije, u prvom redu međunarodni projekat 100 slovenskih romana, koji je u proteklih nekoliko godina stekao ugled najvećeg međunarodnog kulturnog projekta u koji je uključena neka od slovenskih literatura, i projekat Slovenski autori u svetu koji je već naišao na ozbiljno interesovanje stranih izdavača i literarnih agenata, književnih listova i slavističkih centara.
Vd. upravnika Narodne biblioteke Srbije i predstavnici Foruma slovenskih kultura razmotrili su mogućnosti saradnje ove dve institucije i zajednički zaključili da takva saradnja može da bude korisna kako za književnu i kulturnu razmenu između slovenskih zemalja, tako i za šire prevođenje slovenskih književnosti u drugim kulturama.
Laslo Blašković je predložio da nacionalne biblioteke slovenskih zemalja budu aktivno uključene u osnivanje i budući rad književne nagrade Foruma slovenskih kultura za mlade pisce.
Forum slovenskih kultura pokloniće Narodnoj biblioteci Srbije u vreme Sajma knjiga u Beogradu u oktobru ove godine komplet knjiga objavljenih na različitim slovenskih jezicima u ediciji 100 slovenskih romana u poslednje dve sezone.